Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 65
 • Chương 1

  4.071

  07.07.2021
 • Chương 2

  3.568

  07.07.2021
 • Chương 3

  3.455

  07.07.2021
 • Chương 4

  3.193

  07.07.2021
 • Chương 5

  3.162

  07.07.2021
 • Chương 6

  2.834

  07.07.2021
 • Chương 7

  2.114

  07.07.2021
 • Chương 8

  1.865

  07.07.2021
 • Chương 9

  1.718

  07.07.2021
 • Chương 10

  1.692

  07.07.2021
 • Chương 11

  1.488

  07.07.2021
 • Chương 12

  1.423

  07.07.2021
 • Chương 13

  1.260

  07.07.2021
 • Chương 14

  1.511

  07.07.2021
 • Chương 15

  1.300

  07.07.2021
 • Chương 16

  1.372

  07.07.2021
 • Chương 17

  1.401

  07.07.2021
 • Chương 18

  1.133

  07.07.2021
 • Chương 19

  1.058

  07.07.2021
 • Chương 20

  1.022

  07.07.2021
 • Chương 21

  985

  14.07.2021
 • Chương 22

  924

  21.07.2021
 • Chương 23

  837

  28.07.2021
 • Chương 24

  869

  04.08.2021
 • Chương 25

  793

  11.08.2021
 • Chương 26

  787

  18.08.2021
 • Chương 27

  756

  25.08.2021
 • Chương 28

  731

  01.09.2021
 • Chương 29

  694

  08.09.2021
 • Chương 30

  684

  15.09.2021
 • Chương 31

  742

  22.09.2021
 • Chương 32

  638

  29.09.2021
 • Chương 33

  577

  06.10.2021
 • Chương 34

  544

  13.10.2021
 • Chương 35

  530

  20.10.2021
 • Chương 36

  527

  27.10.2021
 • Chương 37

  702

  03.11.2021
 • Chương 38

  584

  10.11.2021
 • Chương 39

  455

  17.11.2021
 • Chương 40

  420

  24.11.2021
 • Chương 41

  416

  01.12.2021
 • Chương 42

  392

  08.12.2021
 • Chương 43

  355

  15.12.2021
 • Chương 44

  355

  22.12.2021
 • Chương 45

  334

  29.12.2021
 • Chương 46

  308

  05.01.2022
 • Chương 47

  297

  12.01.2022
 • Chương 48

  269

  19.01.2022
 • Chương 49

  265

  26.01.2022
 • Chương 50

  255

  02.02.2022