Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
7 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 49
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  360

  09.04.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  248

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  177

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  152

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  134

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  133

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  122

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  131

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  101

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  103

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  105

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  93

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  87

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  78

  09.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  82

  09.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  78

  09.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  68

  09.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  57

  09.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  81

  09.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  74

  09.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  63

  09.04.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  68

  09.04.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  64

  09.04.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  90

  09.04.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  60

  09.04.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  66

  09.04.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  69

  09.04.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  91

  09.04.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  86

  09.04.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  73

  09.04.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  69

  17.04.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  67

  24.04.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  67

  01.05.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  53

  08.05.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  48

  15.05.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  47

  22.05.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  44

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  46

  05.06.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  48

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  41

  19.06.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  35

  26.06.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  43

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  20

  10.07.2020
  20 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  13

  17.07.2020
  20 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  11

  24.07.2020
  20 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  13

  31.07.2020
  20 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  13

  07.08.2020
  20 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  10

  14.08.2020
  20 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  21

  21.08.2020
  20 coin
Tải ngay