Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 49
 • Chương mở đầu

  1.396

  09.04.2020
 • Chương 1

  1.170

  09.04.2020
 • Chương 2

  934

  09.04.2020
 • Chương 3

  826

  09.04.2020
 • Chương 4

  735

  09.04.2020
 • Chương 5

  682

  09.04.2020
 • Chương 6

  625

  09.04.2020
 • Chương 7

  618

  09.04.2020
 • Chương 8

  555

  09.04.2020
 • Chương 9

  542

  09.04.2020
 • Chương 10

  515

  09.04.2020
 • Chương 11

  472

  09.04.2020
 • Chương 12

  447

  09.04.2020
 • Chương 13

  425

  09.04.2020
 • Chương 14

  435

  09.04.2020
 • Chương 15

  420

  09.04.2020
 • Chương 16

  403

  09.04.2020
 • Chương 17

  379

  09.04.2020
 • Chương 18

  417

  09.04.2020
 • Chương 19

  413

  09.04.2020
 • Chương 20

  416

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 21

  376

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 22

  359

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 23

  398

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 24

  335

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 25

  322

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 26

  330

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 27

  410

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 28

  388

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 29

  336

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 30

  333

  17.04.2020
  20 point
 • Chương 31

  330

  24.04.2020
  20 point
 • Chương 32

  337

  01.05.2020
  20 point
 • Chương 33

  315

  08.05.2020
  20 point
 • Chương 34

  304

  15.05.2020
  20 point
 • Chương 35

  303

  22.05.2020
  20 point
 • Chương 36

  293

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 37

  319

  05.06.2020
  20 point
 • Chương 38

  376

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 39

  131

  19.06.2020
  20 coin
 • Chương 40

  104

  26.06.2020
  20 coin
 • Chương 41

  115

  03.07.2020
  20 coin
 • Chương 42

  90

  10.07.2020
  20 coin
 • Chương 43

  76

  17.07.2020
  20 coin
 • Chương 44

  75

  24.07.2020
  20 coin
 • Chương 45

  78

  31.07.2020
  20 coin
 • Chương 46

  82

  07.08.2020
  20 coin
 • Chương 47

  81

  14.08.2020
  20 coin
 • Chương cuối

  118

  21.08.2020
  20 coin