Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 49
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  711

  09.04.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  559

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  426

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  372

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  327

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  299

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  273

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  273

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  231

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  226

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  215

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  187

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  180

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  162

  09.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  171

  09.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  166

  09.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  155

  09.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  137

  09.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  173

  09.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  161

  09.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  155

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 21
  Chương 21

  159

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  144

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  187

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  145

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  135

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  133

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  178

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  167

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  139

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  132

  17.04.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  129

  24.04.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  136

  01.05.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  118

  08.05.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  109

  15.05.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  108

  22.05.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  99

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  117

  05.06.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  142

  12.06.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  69

  19.06.2020
  20 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  54

  26.06.2020
  20 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  65

  03.07.2020
  20 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  39

  10.07.2020
  20 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  30

  17.07.2020
  20 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  24

  24.07.2020
  20 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  27

  31.07.2020
  20 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  27

  07.08.2020
  20 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  25

  14.08.2020
  20 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  46

  21.08.2020
  20 coin