Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 60
 • Ch.1: Gặp gỡ

  2.146

  05.07.2021
 • Ch.2: Hì hì

  1.931

  05.07.2021
 • Ch.3: Làn gió mát

  1.741

  05.07.2021
 • Ch.4: Hoa phi yến

  1.629

  05.07.2021
 • Ch.5: Hứng thú

  1.539

  05.07.2021
 • Ch.6: Bịt tai

  1.429

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.7: Hai bên

  1.094

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.8: Khó chịu

  979

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.9: Tẩy chay

  912

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.10: Tell me

  874

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.11: Bị ghét

  800

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.12: Rieko

  670

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.13: Chạy nhanh

  663

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.14: Tức

  617

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.15: Nhuộm tóc

  608

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.16: Đuổi

  567

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.17: Thật lòng

  557

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.18: Trả thù

  550

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.19: Tức giận

  525

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.20: Who

  480

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.21: Tình yêu

  495

  07.07.2021
  25 point
 • Ch.22: Nhận ra

  467

  12.07.2021
  25 point
 • Ch.23: Lý do

  459

  14.07.2021
  25 point
 • Ch.24: Kiểm tra

  459

  19.07.2021
  25 point
 • Ch.25: Khoảng cách

  467

  21.07.2021
  25 point
 • Ch.26: Phản ứng

  429

  26.07.2021
  25 point
 • Ch.27: Thách đấu

  422

  28.07.2021
  25 point
 • Ch.28: Từ chối lời mời

  422

  02.08.2021
  25 point
 • Ch.29: Chống điểm liệt

  406

  04.08.2021
  25 point
 • Ch.30: Thư viện

  385

  09.08.2021
  25 point
 • Ch.31: Đắm chìm

  380

  11.08.2021
  25 point
 • Ch.32: Phần thưởng

  385

  16.08.2021
  25 point
 • Ch.33: Trốn chạy

  369

  18.08.2021
  25 point
 • Ch.34: Căng thẳng

  338

  23.08.2021
  25 point
 • Ch.35: Lo lắng

  323

  25.08.2021
  25 point
 • Ch.36: Thay đổi

  307

  30.08.2021
  25 point
 • Ch.37: Tất nhiên

  315

  01.09.2021
  25 point
 • Ch.38: Khởi đầu

  304

  06.09.2021
  25 point
 • Ch.39: Bầu trời

  292

  08.09.2021
  25 point
 • Ch.40: Tan học

  294

  13.09.2021
  25 point
 • Ch.41: Đến rồi

  282

  15.09.2021
  25 point
 • Ch.42: Đổi chỗ

  259

  20.09.2021
  25 point
 • Ch.43: Bên cạnh

  274

  22.09.2021
  25 point
 • Ch.44: Bùng nổ

  258

  27.09.2021
  25 point
 • Ch.45: Tra hỏi

  253

  29.09.2021
  25 point
 • Ch.46: "Tai nạn"

  263

  04.10.2021
  25 point
 • Ch.47: Hi vọng

  247

  06.10.2021
  25 point
 • Ch.48: Lí do

  248

  11.10.2021
  25 point
 • Ch.49: Linh cảm

  253

  13.10.2021
  25 point
 • Ch.50: Lời nói thật lòng

  292

  18.10.2021
  25 point