Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 23
 • Chương 1
  Chương 1

  4.005

  02.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  3.285

  02.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  2.873

  02.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  2.686

  02.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  2.434

  02.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  2.455

  02.07.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  2.059

  02.07.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  1.866

  02.07.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  1.705

  02.07.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  1.622

  02.07.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  1.384

  02.07.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  1.168

  02.07.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  702

  02.07.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  84

  02.07.2021
  25 coin
 • Chương 15
  Chương 15

  50

  02.07.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  54

  02.07.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  45

  02.07.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  41

  02.07.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  42

  02.07.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  53

  02.07.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  47

  09.07.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  37

  16.07.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  17

  23.07.2021
  25 coin