Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 36
 • Chương 1
  Chương 1

  9.465

  02.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  7.934

  02.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  7.071

  02.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  6.668

  02.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  6.129

  02.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  6.219

  02.07.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  5.096

  02.07.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  4.649

  02.07.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  4.317

  02.07.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  4.154

  02.07.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  3.684

  02.07.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  3.608

  02.07.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  3.672

  02.07.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  3.210

  02.07.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  2.850

  02.07.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  2.926

  02.07.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  2.491

  02.07.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  2.337

  02.07.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  2.150

  02.07.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  2.046

  02.07.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  1.898

  09.07.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  1.699

  16.07.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  1.568

  23.07.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  1.415

  30.07.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  1.201

  06.08.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  877

  13.08.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  70

  20.08.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  56

  27.08.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  60

  03.09.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  51

  10.09.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  76

  17.09.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  86

  24.09.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  50

  01.10.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  57

  08.10.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  42

  15.10.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  26

  22.10.2021
  25 coin