Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 31
 • Chương 1
  Chương 1

  1.404

  30.06.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.209

  30.06.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.096

  30.06.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.053

  30.06.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  984

  30.06.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  920

  30.06.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  827

  30.06.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  717

  30.06.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  682

  30.06.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  642

  30.06.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  549

  30.06.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  506

  30.06.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  461

  30.06.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  442

  30.06.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  426

  30.06.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  380

  30.06.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  331

  30.06.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  307

  30.06.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  273

  30.06.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  245

  30.06.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  189

  07.07.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  18

  14.07.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  14

  21.07.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  13

  28.07.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  18

  04.08.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  13

  11.08.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  13

  18.08.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  13

  25.08.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  10

  01.09.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  10

  08.09.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  2

  15.09.2021
  25 coin