Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 32
 • Prologue
  Prologue

  1.772

  25.06.2021
 • Chương 1
  Chương 1

  1.672

  25.06.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.571

  25.06.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.440

  25.06.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.331

  25.06.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.271

  25.06.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.154

  25.06.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  909

  25.06.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  758

  25.06.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  719

  25.06.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  616

  25.06.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  545

  25.06.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  491

  25.06.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  450

  25.06.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  422

  25.06.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  391

  25.06.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  351

  25.06.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  322

  25.06.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  314

  25.06.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  289

  25.06.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  255

  02.07.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  201

  09.07.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  34

  16.07.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  32

  23.07.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  22

  30.07.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  14

  06.08.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  12

  13.08.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  11

  20.08.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  12

  27.08.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  11

  03.09.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  10

  10.09.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  7

  17.09.2021
  25 coin