Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 50
 • Mở đầu

  3.882

  26.06.2021
 • Chương 1

  3.522

  26.06.2021
 • Chương 2

  3.217

  26.06.2021
 • Chương 3

  3.065

  26.06.2021
 • Chương 4

  2.890

  26.06.2021
 • Chương 5

  2.717

  26.06.2021
 • Chương 6

  2.172

  26.06.2021
 • Chương 7

  1.895

  26.06.2021
 • Chương 8

  1.733

  26.06.2021
 • Chương 9

  1.753

  26.06.2021
 • Chương 10

  1.901

  26.06.2021
 • Chương 11

  1.458

  26.06.2021
 • Chương 12

  1.312

  26.06.2021
 • Chương 13

  1.206

  26.06.2021
 • Chương 14

  1.103

  26.06.2021
 • Chương 15

  1.052

  26.06.2021
 • Chương 16

  1.068

  26.06.2021
 • Chương 17

  1.008

  26.06.2021
 • Chương 18

  966

  26.06.2021
 • Chương 19

  912

  26.06.2021
 • Chương 20

  888

  03.07.2021
 • Chương 21

  811

  10.07.2021
 • Chương 22

  797

  17.07.2021
 • Chương 23

  770

  24.07.2021
 • Chương 24

  734

  31.07.2021
 • Chương 25

  770

  07.08.2021
 • Chương 26

  712

  14.08.2021
 • Chương 27

  758

  21.08.2021
 • Chương 28

  771

  28.08.2021
 • Chương 29

  665

  04.09.2021
 • Chương 30

  689

  11.09.2021
 • Chương 31

  641

  18.09.2021
 • Chương 32

  629

  25.09.2021
 • Chương 33

  598

  02.10.2021
 • Chương 34

  564

  09.10.2021
 • Chương 35

  534

  16.10.2021
 • Chương 36

  550

  23.10.2021
 • Chương 37

  501

  30.10.2021
 • Chương 38

  466

  06.11.2021
 • Chương 39

  389

  13.11.2021
 • Chương 40

  41

  20.11.2021
  25 coin
 • Chương 41

  40

  27.11.2021
  25 coin
 • Chương 42

  53

  04.12.2021
  25 coin
 • Chương 43

  34

  11.12.2021
  25 coin
 • Chương 44

  55

  18.12.2021
  25 coin
 • Chương 45

  38

  25.12.2021
  25 coin
 • Chương 46

  33

  01.01.2022
  25 coin
 • Chương 47

  27

  08.01.2022
  25 coin
 • Chương 48

  24

  15.01.2022
  25 coin
 • Chương 49

  20

  22.01.2022
  25 coin