Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 39
 • Ph.0 Ch.1: Ác ma giáng trần (1)

  355

  23.06.2021
 • Ph.0 Ch.2: Ác ma giáng trần (2)

  282

  23.06.2021
 • Ph.0 Ch.3: Ác ma giáng trần (3)

  237

  23.06.2021
 • Ph.0 Ch.4: Ra mắt lại (1)

  223

  23.06.2021
 • Ph.0 Ch.5: Ra mắt lại (2)

  198

  23.06.2021
 • Ph.0 Ch.6: Ngọn lửa

  196

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.0 Ch.7: "Bộ phim này được tài trợ bởi..."

  105

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.0 Ch.8: Tới Ma giới! (1)

  91

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.0 Ch.9: Tới Ma giới! (2)

  76

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.0 Ch.10: Tới Ma giới! (3)

  59

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.0 Ch.11: Tới Ma giới! (4)

  42

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.0 Ch.12: Tới Ma giới! (5)

  32

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.0 Ch.13: Tới Ma giới! (6)

  31

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.0 Ch.14: Tới Ma giới! (7)

  31

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.0 Ch.15: Tới Ma giới! (8)

  24

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.0 Ch.16: Tới Ma giới! (9)

  25

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.0 Ch.17: Tới Ma giới! (10)

  19

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.18: Bóng trăng khởi nguồn

  23

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.19: Bất ngờ và cám dỗ

  21

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.20: Đen và trắng

  18

  23.06.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.21: Long, long, long

  18

  30.06.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.22: Lựa chọn của kẻ ngu xuẩn

  15

  07.07.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.23: Hương cỏ và tiếng ngáy

  16

  14.07.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.24: Điều nên chú ý và điều không nên

  15

  21.07.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.25: Đồng bạn cho thêm súp cà chua

  11

  28.07.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.26: Ác ma gà viên, ác ma nằm mộng

  16

  04.08.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.27: Vận mệnh bắt đầu xoay chuyển

  12

  11.08.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.28: Gửi em, nếu vẫn còn sống

  10

  18.08.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.29: Hạ sách, sáng kiến, đầu quả đào

  24

  25.08.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.30: Ái chà! Vụ gì đây ta?

  13

  01.09.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.31: Kinh nghiệm đầu tiên trong đời

  9

  08.09.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.32: Ừm? Nếu ti hí thì chắc là thấy được nhỉ?

  8

  15.09.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.33: Những linh hồn câm lặng

  7

  22.09.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.34: Lời hứa đã thề, lời hứa phải thực hiện

  5

  29.09.2021
  25 point
 • Ph.1 Ch.35: Veil muốn ăn kem cơ...

  0

  06.10.2021
  25 coin
 • Ph.1 Ch.36: Rất nhiều kỷ niệm, một chút dũng khí

  1

  13.10.2021
  25 coin
 • Ph.1 Ch.37: Hy vọng và tuyệt vọng

  1

  20.10.2021
  25 coin
 • Ph.1 Ch.38: Sắc xanh diễm lệ

  1

  27.10.2021
  25 coin
 • Ph.1 Ch.39: Mơ giữa ngày

  1

  03.11.2021
  25 coin