Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 43
 • Chương 1

  617

  20.06.2021
 • Chương 2

  514

  20.06.2021
 • Chương 3

  452

  20.06.2021
 • Chương 4

  416

  20.06.2021
 • Chương 5

  385

  20.06.2021
 • Chương 6

  322

  20.06.2021
 • Chương 7

  257

  20.06.2021
 • Chương 8

  211

  20.06.2021
 • Chương 9

  180

  20.06.2021
 • Chương 10

  197

  20.06.2021
 • Chương 11

  151

  20.06.2021
 • Chương 12

  114

  20.06.2021
 • Chương 13

  110

  20.06.2021
 • Chương 14

  99

  20.06.2021
 • Chương 15

  88

  20.06.2021
 • Chương 16

  80

  20.06.2021
 • Chương 17

  68

  20.06.2021
 • Chương 18

  62

  20.06.2021
 • Chương 19

  59

  20.06.2021
 • Chương 20

  55

  20.06.2021
 • Chương 21

  51

  27.06.2021
 • Chương 22

  45

  04.07.2021
 • Chương 23

  47

  11.07.2021
 • Chương 24

  38

  18.07.2021
 • Chương 25

  37

  25.07.2021
 • Chương 26

  36

  01.08.2021
 • Chương 27

  28

  08.08.2021
 • Chương 28

  26

  15.08.2021
 • Chương 29

  25

  22.08.2021
 • Chương 30

  27

  29.08.2021
 • Chương 31

  20

  05.09.2021
 • Chương 32

  17

  12.09.2021
 • Chương 33

  13

  19.09.2021
 • Chương 34

  1

  26.09.2021
  25 coin
 • Chương 35

  1

  03.10.2021
  25 coin
 • Chương 36

  2

  10.10.2021
  25 coin
 • Chương 37

  1

  17.10.2021
  25 coin
 • Chương 38

  1

  24.10.2021
  25 coin
 • Chương 39

  1

  31.10.2021
  25 coin
 • Chương 40

  1

  07.11.2021
  25 coin
 • Chương 41

  1

  14.11.2021
  25 coin
 • Chương 42

  1

  21.11.2021
  25 coin
 • Chương 43

  1

  28.11.2021
  25 coin