Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua HẾT MÙA 1
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1

  53.469

  11.06.2021
 • Chương 2

  48.322

  11.06.2021
 • Chương 3

  45.010

  11.06.2021
 • Chương 4

  42.047

  11.06.2021
 • Chương 5

  40.983

  11.06.2021
 • Chương 6

  36.714

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 7

  32.193

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 8

  29.235

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 9

  28.355

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 10

  27.741

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 11

  25.720

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 12

  23.839

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 13

  23.484

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 14

  23.539

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 15

  22.593

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 16

  22.474

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 17

  21.522

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 18

  20.831

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 19

  19.609

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 20

  18.973

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 21

  18.469

  18.06.2021
  25 point
 • Chương 22

  17.499

  25.06.2021
  25 point
 • Chương 23

  16.769

  02.07.2021
  25 point
 • Chương 24

  16.301

  09.07.2021
  25 point
 • Chương 25

  15.176

  16.07.2021
  25 point
 • Chương 26

  15.093

  23.07.2021
  25 point
 • Chương 27

  13.900

  30.07.2021
  25 point
 • Chương 28

  13.692

  06.08.2021
  25 point
 • Chương 29

  12.748

  13.08.2021
  25 point
 • Chương 30

  13.543

  20.08.2021
  25 point
 • Chương 31

  2.583

  27.08.2021
  25 coin
 • Chương 32

  1.962

  03.09.2021
  25 coin
 • Chương 33

  1.914

  10.09.2021
  25 coin
 • Chương 34

  1.373

  17.09.2021
  25 coin
 • Chương 35

  1.206

  24.09.2021
  25 coin
 • Chương 36

  972

  01.10.2021
  25 coin
 • Chương 37

  900

  08.10.2021
  25 coin
 • Chương 38

  876

  15.10.2021
  25 coin
 • Chương 39

  817

  22.10.2021
  25 coin
 • Chương 40

  903

  29.10.2021
  25 coin
 • THÔNG BÁO

  7.162

  29.10.2021