Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 21
 • Chương 1
  Chương 1

  5.063

  11.06.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  4.744

  11.06.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  4.448

  11.06.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  4.194

  11.06.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  4.106

  11.06.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  3.784

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  3.588

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  3.395

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  3.388

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  3.655

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  2.611

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  227

  11.06.2021
  25 coin
 • Chương 13
  Chương 13

  166

  11.06.2021
  25 coin
 • Chương 14
  Chương 14

  136

  11.06.2021
  25 coin
 • Chương 15
  Chương 15

  127

  11.06.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  127

  11.06.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  105

  11.06.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  105

  11.06.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  104

  11.06.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  148

  11.06.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  101

  18.06.2021
  25 coin