Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 34
 • Chương 1
  Chương 1

  36.089

  11.06.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  32.378

  11.06.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  29.964

  11.06.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  28.272

  11.06.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  27.578

  11.06.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  25.412

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  23.247

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  21.486

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  20.963

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  20.702

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  19.106

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  17.687

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  17.482

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  17.492

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  16.687

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  16.413

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  15.669

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  14.858

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  13.732

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  12.868

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  12.130

  18.06.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  11.061

  25.06.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  9.782

  02.07.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  7.651

  09.07.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  1.704

  16.07.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  1.571

  23.07.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  1.257

  30.07.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  1.255

  06.08.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  991

  13.08.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  927

  20.08.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  842

  27.08.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  792

  03.09.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  749

  10.09.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  418

  17.09.2021
  25 coin