Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 25
 • Chương 1

  1.080

  13.06.2021
 • Chương 2

  922

  13.06.2021
 • Chương 3

  824

  13.06.2021
 • Chương 4

  778

  13.06.2021
 • Chương 5

  740

  13.06.2021
 • Chương 6

  681

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 7

  555

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 8

  484

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 9

  436

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 10

  413

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 11

  368

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 12

  317

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 13

  294

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 14

  270

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 15

  291

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 16

  36

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 17

  33

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 18

  31

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 19

  30

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 20

  30

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 21

  31

  20.06.2021
  25 coin
 • Chương 22

  30

  27.06.2021
  25 coin
 • Chương 23

  33

  04.07.2021
  25 coin
 • Chương 24

  29

  11.07.2021
  25 coin
 • Chương cuối

  44

  18.07.2021
  25 coin