Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 25
 • Chương 1
  Chương 1

  962

  13.06.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  830

  13.06.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  742

  13.06.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  700

  13.06.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  659

  13.06.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  594

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  487

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  427

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  390

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  368

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  322

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  273

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  248

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  224

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  228

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  29

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  26

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  22

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  20

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  21

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  18

  20.06.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  20

  27.06.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  24

  04.07.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  19

  11.07.2021
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  28

  18.07.2021
  25 coin