Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 249
 • Chương 0: Prologue
  Chương 0: Prologue

  1.208

  08.04.2020
 • Chương 1: Tin đồn
  Chương 1: Tin đồn

  810

  08.04.2020
 • Chương 2: Đáng sợ
  Chương 2: Đáng sợ

  616

  08.04.2020
 • Chương 3: Ra mắt
  Chương 3: Ra mắt

  574

  08.04.2020
 • Chương 4: Người mới
  Chương 4: Người mới

  554

  08.04.2020
 • Chương 5: Xác nhận
  Chương 5: Xác nhận

  516

  08.04.2020
 • Chương 6: Sau lưng
  Chương 6: Sau lưng

  471

  08.04.2020
 • Chương 7: Vào thế khó
  Chương 7: Vào thế khó

  489

  08.04.2020
 • Chương 8: Hối hận
  Chương 8: Hối hận

  498

  08.04.2020
 • Chương 9: Mục tiêu
  Chương 9: Mục tiêu

  440

  11.04.2020
 • Chương 10: Đồn đại
  Chương 10: Đồn đại

  406

  11.04.2020
 • Chương 11: Từng người một
  Chương 11: Từng người một

  372

  11.04.2020
 • Chương 12: Hiệu ứng
  Chương 12: Hiệu ứng

  362

  11.04.2020
 • Chương 13: Phiền phức
  Chương 13: Phiền phức

  347

  11.04.2020
 • Chương 14: Một chiều
  Chương 14: Một chiều

  341

  11.04.2020
 • Chương 15: Thật - giả
  Chương 15: Thật - giả

  325

  11.04.2020
 • Chương 16: Khó nhận ra
  Chương 16: Khó nhận ra

  319

  11.04.2020
 • Chương 17: Giấc mơ ngọt ngào
  Chương 17: Giấc mơ ngọt ngào

  308

  11.04.2020
 • Chương 18: Khai chiến
  Chương 18: Khai chiến

  316

  11.04.2020
 • Chương 19: Ẩn số
  Chương 19: Ẩn số

  291

  11.04.2020
 • Chương 20: Dắt mũi
  Chương 20: Dắt mũi

  292

  11.04.2020
 • Chương 21: Điều kiện
  Chương 21: Điều kiện

  275

  13.04.2020
 • Chương 22: Đóng giả nữ sinh
  Chương 22: Đóng giả nữ sinh

  289

  13.04.2020
 • Chương 23: Trang điểm
  Chương 23: Trang điểm

  262

  13.04.2020
 • Chương 24: Thả mồi
  Chương 24: Thả mồi

  237

  13.04.2020
 • Chương 25: Phản ứng
  Chương 25: Phản ứng

  270

  13.04.2020
 • Chương 26: Kẻ đầu têu
  Chương 26: Kẻ đầu têu

  249

  13.04.2020
 • Chương 27: Cái ác
  Chương 27: Cái ác

  251

  13.04.2020
 • Chương 28: Rắp tâm
  Chương 28: Rắp tâm

  254

  13.04.2020
 • Chương 29: Xấu hổ
  Chương 29: Xấu hổ

  250

  13.04.2020
 • Chương 30: Ranh giới
  Chương 30: Ranh giới

  248

  18.04.2020
 • Chương 31: Có duyên gặp gỡ
  Chương 31: Có duyên gặp gỡ

  260

  25.04.2020
 • Chương 32: Chất độc
  Chương 32: Chất độc

  256

  02.05.2020
 • Chương 33: Thay đổi
  Chương 33: Thay đổi

  245

  09.05.2020
 • Chương 34: Đánh rơi
  Chương 34: Đánh rơi

  251

  16.05.2020
 • Chương 35: Bị đe dọa
  Chương 35: Bị đe dọa

  228

  23.05.2020
 • Chương 36: Sợ hãi
  Chương 36: Sợ hãi

  254

  30.05.2020
 • Chương 37: Lo lắng
  Chương 37: Lo lắng

  233

  03.06.2020
 • Chương 38: Nham hiểm
  Chương 38: Nham hiểm

  247

  06.06.2020
 • Chương 39: Lỡ tay
  Chương 39: Lỡ tay

  239

  08.06.2020
 • Chương 40: Ba lần
  Chương 40: Ba lần

  232

  15.06.2020
 • Chương 41: Mượn tay
  Chương 41: Mượn tay

  248

  22.06.2020
 • Chương 42: Đau
  Chương 42: Đau

  223

  30.06.2020
 • Chương 43: Ngược tâm
  Chương 43: Ngược tâm

  240

  30.06.2020
 • Chương 44: Chọn lọc
  Chương 44: Chọn lọc

  238

  01.07.2020
 • Chương 45: Câu lạc bộ
  Chương 45: Câu lạc bộ

  233

  02.07.2020
 • Chương 46: Mỉm cười
  Chương 46: Mỉm cười

  240

  03.07.2020
 • Chương 47: Đề nghị
  Chương 47: Đề nghị

  237

  04.07.2020
 • Chương 48: "Tưởng rằng"
  Chương 48: "Tưởng rằng"

  215

  05.07.2020
 • Chương 49: Có lỗi
  Chương 49: Có lỗi

  221

  06.07.2020
Tải ngay