Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 31
 • Chương 1
  Chương 1

  603

  09.06.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  426

  09.06.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  380

  09.06.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  349

  09.06.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  320

  09.06.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  263

  09.06.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  241

  09.06.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  222

  09.06.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  216

  09.06.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  211

  09.06.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  197

  09.06.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  196

  09.06.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  190

  09.06.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  199

  09.06.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  186

  09.06.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  233

  09.06.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  186

  09.06.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  176

  09.06.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  178

  09.06.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  203

  09.06.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  166

  09.06.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  19

  09.06.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  16

  09.06.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  14

  09.06.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  17

  09.06.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  12

  09.06.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  11

  09.06.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  10

  09.06.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  11

  09.06.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  17

  09.06.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  14

  16.06.2021
  25 coin