Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 61
 • Chương 1

  1.634

  09.06.2021
 • Chương 2

  1.262

  09.06.2021
 • Chương 3

  1.122

  09.06.2021
 • Chương 4

  1.040

  09.06.2021
 • Chương 5

  948

  09.06.2021
 • Chương 6

  803

  09.06.2021
 • Chương 7

  775

  09.06.2021
 • Chương 8

  723

  09.06.2021
 • Chương 9

  696

  09.06.2021
 • Chương 10

  656

  09.06.2021
 • Chương 11

  570

  09.06.2021
 • Chương 12

  553

  09.06.2021
 • Chương 13

  555

  09.06.2021
 • Chương 14

  542

  09.06.2021
 • Chương 15

  529

  09.06.2021
 • Chương 16

  593

  09.06.2021
 • Chương 17

  490

  09.06.2021
 • Chương 18

  436

  09.06.2021
 • Chương 19

  430

  09.06.2021
 • Chương 20

  453

  09.06.2021
 • Chương 21

  449

  09.06.2021
 • Chương 22

  394

  09.06.2021
 • Chương 23

  366

  09.06.2021
 • Chương 24

  327

  09.06.2021
 • Chương 25

  322

  09.06.2021
 • Chương 26

  307

  09.06.2021
 • Chương 27

  294

  09.06.2021
 • Chương 28

  302

  09.06.2021
 • Chương 29

  298

  09.06.2021
 • Chương 30

  304

  09.06.2021
 • Chương 31

  286

  16.06.2021
 • Chương 32

  301

  23.06.2021
 • Chương 33

  297

  30.06.2021
 • Chương 34

  279

  07.07.2021
 • Chương 35

  262

  12.07.2021
 • Chương 36

  261

  13.07.2021
 • Chương 37

  262

  14.07.2021
 • Chương 38

  243

  15.07.2021
 • Chương 39

  241

  16.07.2021
 • Chương 40

  230

  17.07.2021
 • Chương 41

  233

  18.07.2021
 • Chương 42

  231

  21.07.2021
 • Chương 43

  221

  28.07.2021
 • Chương 44

  218

  04.08.2021
 • Chương 45

  206

  11.08.2021
 • Chương 46

  205

  18.08.2021
 • Chương 47

  189

  25.08.2021
 • Chương 48

  179

  01.09.2021
 • Chương 49

  156

  08.09.2021
 • Chương 50

  125

  15.09.2021