Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 21
 • Mở đầu
  Mở đầu

  990

  06.06.2021
 • Chương 1
  Chương 1

  898

  06.06.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  801

  06.06.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  772

  06.06.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  758

  06.06.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  676

  06.06.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  560

  06.06.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  518

  06.06.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  517

  06.06.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  560

  06.06.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  423

  06.06.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  21

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 12
  Chương 12

  17

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 13
  Chương 13

  15

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 14
  Chương 14

  14

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 15
  Chương 15

  15

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  16

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  31

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  17

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  21

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  15

  13.06.2021
  25 coin