Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 34
 • Chương 1
  Chương 1

  1.881

  04.06.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.626

  04.06.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.510

  04.06.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.460

  04.06.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.377

  04.06.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.219

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  986

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  863

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  789

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  743

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  650

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  590

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  528

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  525

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  490

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  462

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  444

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  405

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  409

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  389

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  382

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  379

  18.06.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  336

  25.06.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  201

  25.06.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  17

  02.07.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  13

  05.07.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  12

  06.07.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  12

  07.07.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  12

  08.07.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  10

  09.07.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  8

  10.07.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  12

  11.07.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  8

  16.07.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  8

  23.07.2021
  25 coin