Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 48
 • Chương 1
  Chương 1

  2.668

  04.06.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  2.325

  04.06.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  2.166

  04.06.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  2.084

  04.06.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.990

  04.06.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.753

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  1.343

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  1.163

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  1.057

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  1.008

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  903

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  839

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  776

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  757

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  725

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  709

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  691

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  661

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  659

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  652

  04.06.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  645

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  651

  18.06.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  617

  25.06.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  591

  25.06.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  561

  02.07.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  518

  05.07.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  497

  06.07.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  470

  07.07.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  421

  08.07.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  433

  09.07.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  419

  10.07.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  397

  11.07.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  371

  12.07.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  348

  16.07.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  326

  23.07.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  278

  30.07.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  254

  06.08.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  212

  13.08.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  18

  20.08.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  17

  27.08.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  16

  03.09.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  12

  10.09.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  14

  17.09.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  11

  24.09.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  11

  01.10.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  11

  08.10.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  11

  15.10.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  11

  22.10.2021
  25 coin