Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 40
 • Ch.1: Miền Bảo Lưu

  929

  24.05.2021
 • Ch.2: Toà Bảo Lưu

  807

  24.05.2021
 • Ch.3: Cuộc vui của bạn bè - bùm phát ra cái tên

  726

  24.05.2021
 • Ch.4: Nguyên nhân chết

  616

  24.05.2021
 • Ch.5: Trang trí lại phòng

  566

  24.05.2021
 • Ch.6: Sadayo xuất hiện

  507

  24.05.2021
  25 point
 • Ch.7: Sự khác biệt của mỗi người

  374

  24.05.2021
  25 point
 • Ch.8: Trái tim con gái và tuyết tại Vùng bảo lưu

  310

  24.05.2021
  25 point
 • Ch.9: J xuất hiện

  298

  24.05.2021
  25 point
 • Ch.10: Tiệc anh em lần thứ 2

  287

  24.05.2021
  25 point
 • Ch.11: Yamada thiên biến vạn hoá (1)

  273

  24.05.2021
  25 point
 • Ch.12: Yamada thiên biến vạn hoá (2)

  246

  24.05.2021
  25 point
 • Ngoại truyện 1: Những kẻ ở Toà Bảo Lưu

  230

  24.05.2021
  25 point
 • Ngoại truyện 2: Ngày Tết tại Toà Bảo Lưu

  213

  24.05.2021
  25 point
 • Ch.13: Nhật ký quan sát Yamada

  202

  24.05.2021
  25 point
 • Ch.14: Cố vấn của Toà Bảo Lưu

  195

  31.05.2021
  25 point
 • Ch.15: Đột kích! Sát nhân phòng bên (1)

  194

  07.06.2021
  25 point
 • Ch.16: Đột kích! Sát nhân phòng bên (2)

  184

  14.06.2021
  25 point
 • Ch.17: Đột kích! Sát nhân cầm đầu!

  180

  21.06.2021
  25 point
 • Ch.18: Phải rồi, tiệc con gái thôi!

  178

  05.07.2021
  25 point
 • Ngoại truyện 3: Lễ tình nhân đã tệ nay còn tệ hơn tại Toà Bảo Lưu

  160

  12.07.2021
  25 point
 • Ch.19: Bị cảm lạnh

  156

  19.07.2021
  25 point
 • Ch.20: Giấc mơ của một kẻ sát nhân - Câu chuyện về Sadayo -

  150

  26.07.2021
  25 point
 • Ch.21: Giấc mơ của một kẻ sát nhân - Câu chuyện về Sadayo - (2)

  139

  02.08.2021
  25 point
 • Ch.22: Giấc mơ của một kẻ sát nhân - Câu chuyện về Sadayo - (3)

  126

  09.08.2021
  25 point
 • Ch.23: Giấc mơ của một kẻ sát nhân - Câu chuyện về Sadayo - (4)

  115

  16.08.2021
  25 point
 • Ch.24: Giấc mơ của một kẻ sát nhân - Câu chuyện về Sadayo - (5)

  105

  23.08.2021
  25 point
 • Ch.25: Giấc mơ của một kẻ sát nhân - Câu chuyện về Sadayo - (6)

  90

  30.08.2021
  25 point
 • Ch.26: Giấc mơ của một kẻ sát nhân - Câu chuyện về Sadayo - (7)

  92

  06.09.2021
  25 point
 • Ch.27: Giấc mơ của một kẻ sát nhân - Câu chuyện về Sadayo - (8)

  83

  13.09.2021
  25 point
 • Ch.28: Giấc mơ của một kẻ sát nhân - Câu chuyện về Sadayo - (9)

  85

  20.09.2021
  25 point
 • Ngoại truyện 4: Những kẻ ở Toà Bảo Lưu

  85

  27.09.2021
  25 point
 • Ch.29: Đại giá quang lâm!

  85

  04.10.2021
  25 point
 • Ch.30: Tạp chí Hiện Thế

  72

  11.10.2021
  25 point
 • Ch.31: Cãi nhau

  59

  18.10.2021
  25 point
 • Ch.32: Câu chuyện đồ ăn (1)

  0

  25.10.2021
  25 coin
 • Ch.33: Câu chuyện đồ ăn (2)

  0

  01.11.2021
  25 coin
 • Ch.34: Ngày xưa của họ

  2

  08.11.2021
  25 coin
 • Ch.35: Kẻ khả nghi

  0

  15.11.2021
  25 coin
 • Ch.36: Elsa xuất hiện

  1

  22.11.2021
  25 coin