Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 47
 • Chương 1

  6.162

  28.05.2021
 • Chương 2

  5.445

  28.05.2021
 • Chương 3

  5.125

  28.05.2021
 • Chương 4

  4.805

  28.05.2021
 • Chương 5

  4.482

  28.05.2021
 • Chương 6

  3.589

  28.05.2021
 • Chương 7

  3.187

  28.05.2021
 • Chương 8

  2.888

  28.05.2021
 • Chương 9

  2.803

  28.05.2021
 • Chương 10

  2.779

  28.05.2021
 • Chương 11

  2.488

  28.05.2021
 • Chương 12

  2.467

  28.05.2021
 • Chương 13

  2.361

  28.05.2021
 • Chương 14

  2.291

  28.05.2021
 • Chương 15

  2.155

  28.05.2021
 • Chương 16

  2.127

  28.05.2021
 • Chương 17

  1.977

  28.05.2021
 • Chương 18

  1.951

  28.05.2021
 • Chương 19

  1.883

  28.05.2021
 • Chương 20

  1.763

  28.05.2021
 • Chương 21

  1.743

  04.06.2021
 • Chương 22

  1.645

  11.06.2021
 • Chương 23

  1.599

  18.06.2021
 • Chương 24

  1.526

  25.06.2021
 • Chương 25

  1.469

  02.07.2021
 • Chương 26

  1.414

  09.07.2021
 • Chương 27

  1.389

  16.07.2021
 • Chương 28

  1.280

  23.07.2021
 • Chương 29

  1.265

  30.07.2021
 • Chương 30

  1.264

  06.08.2021
 • Chương 31

  1.225

  13.08.2021
 • Chương 32

  1.150

  20.08.2021
 • Chương 33

  1.295

  27.08.2021
 • Chương 34

  1.112

  03.09.2021
 • Chương 35

  1.068

  10.09.2021
 • Chương 36

  946

  17.09.2021
 • Chương 37

  676

  24.09.2021
 • Chương 38

  121

  01.10.2021
  25 coin
 • Chương 39

  99

  08.10.2021
  25 coin
 • Chương 40

  107

  15.10.2021
  25 coin
 • Chương 41

  127

  22.10.2021
  25 coin
 • Chương 42

  104

  29.10.2021
  25 coin
 • Chương 43

  100

  05.11.2021
  25 coin
 • Chương 44

  138

  12.11.2021
  25 coin
 • Chương 45

  128

  19.11.2021
  25 coin
 • Chương 46

  89

  26.11.2021
  25 coin
 • Chương 47

  60

  03.12.2021
  25 coin