Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 23
 • Chương 1
  Chương 1

  2.294

  28.05.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  2.012

  28.05.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.881

  28.05.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.788

  28.05.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.719

  28.05.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.467

  28.05.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  1.343

  28.05.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  1.201

  28.05.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  1.162

  28.05.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  1.133

  28.05.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  971

  28.05.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  846

  28.05.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  515

  28.05.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  55

  28.05.2021
  25 coin
 • Chương 15
  Chương 15

  51

  28.05.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  45

  28.05.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  43

  28.05.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  46

  28.05.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  50

  28.05.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  42

  28.05.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  48

  04.06.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  42

  11.06.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  31

  18.06.2021
  25 coin