Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 71
 • Chương 1

  8.226

  28.05.2021
 • Chương 2

  7.333

  28.05.2021
 • Chương 3

  6.939

  28.05.2021
 • Chương 4

  6.502

  28.05.2021
 • Chương 5

  6.109

  28.05.2021
 • Chương 6

  4.855

  28.05.2021
 • Chương 7

  4.289

  28.05.2021
 • Chương 8

  3.869

  28.05.2021
 • Chương 9

  3.719

  28.05.2021
 • Chương 10

  3.656

  28.05.2021
 • Chương 11

  3.297

  28.05.2021
 • Chương 12

  3.250

  28.05.2021
 • Chương 13

  3.110

  28.05.2021
 • Chương 14

  3.054

  28.05.2021
 • Chương 15

  2.892

  28.05.2021
 • Chương 16

  2.892

  28.05.2021
 • Chương 17

  2.706

  28.05.2021
 • Chương 18

  2.683

  28.05.2021
 • Chương 19

  2.618

  28.05.2021
 • Chương 20

  2.455

  28.05.2021
 • Chương 21

  2.446

  04.06.2021
 • Chương 22

  2.319

  11.06.2021
 • Chương 23

  2.251

  18.06.2021
 • Chương 24

  2.167

  25.06.2021
 • Chương 25

  2.095

  02.07.2021
 • Chương 26

  2.044

  09.07.2021
 • Chương 27

  2.030

  16.07.2021
 • Chương 28

  1.922

  23.07.2021
 • Chương 29

  1.915

  30.07.2021
 • Chương 30

  1.945

  06.08.2021
 • Chương 31

  1.957

  13.08.2021
 • Chương 32

  1.877

  20.08.2021
 • Chương 33

  2.301

  27.08.2021
 • Chương 34

  1.869

  03.09.2021
 • Chương 35

  1.858

  10.09.2021
 • Chương 36

  1.787

  17.09.2021
 • Chương 37

  1.853

  24.09.2021
 • Chương 38

  1.697

  01.10.2021
 • Chương 39

  1.619

  08.10.2021
 • Chương 40

  1.619

  15.10.2021
 • Chương 41

  1.705

  22.10.2021
 • Chương 42

  1.554

  29.10.2021
 • Chương 43

  1.479

  05.11.2021
 • Chương 44

  1.615

  12.11.2021
 • Chương 45

  1.507

  19.11.2021
 • Chương 46

  1.309

  26.11.2021
 • Chương 47

  1.223

  03.12.2021
 • Chương 48

  1.182

  10.12.2021
 • Chương 49

  1.162

  17.12.2021
 • Chương 50

  1.185

  24.12.2021