Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
25 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [LƯU Ý] CẬP NHẬT 2 TUẦN 1 CHƯƠNG
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 31.10.2021
Số chương hiện tại: 92
 • Ch.0: Mở đầu
  Ch.0: Mở đầu

  2.034

  09.04.2020
 • Ch.1: Loicite và Casablanca (1)
  Ch.1: Loicite và Casablanca (1)

  1.637

  09.04.2020
 • Ch.2: Loicite và Casablanca (2)
  Ch.2: Loicite và Casablanca (2)

  1.421

  09.04.2020
 • Ch.3: Loicite và Casablanca (3)
  Ch.3: Loicite và Casablanca (3)

  1.256

  09.04.2020
 • Ch.4: Công nương Bạc, công nương Quạ
  Ch.4: Công nương Bạc, công nương Quạ

  1.214

  09.04.2020
 • Ch.5: Tên gọi của tự do (1)
  Ch.5: Tên gọi của tự do (1)

  1.140

  09.04.2020
 • Ch.6: Tên gọi của tự do (2)
  Ch.6: Tên gọi của tự do (2)

  1.053

  09.04.2020
 • Ch.7: Nữ hoàng lính đánh thuê (1)
  Ch.7: Nữ hoàng lính đánh thuê (1)

  1.030

  09.04.2020
 • Ch.8: Nữ hoàng lính đánh thuê (2)
  Ch.8: Nữ hoàng lính đánh thuê (2)

  967

  09.04.2020
 • Ch.9: Yêu cầu bất ngờ (1)
  Ch.9: Yêu cầu bất ngờ (1)

  952

  09.04.2020
 • Ch.10: Yêu cầu bất ngờ (2)
  Ch.10: Yêu cầu bất ngờ (2)

  905

  09.04.2020
 • Ch.11: Yêu cầu bất ngờ (3)
  Ch.11: Yêu cầu bất ngờ (3)

  818

  09.04.2020
 • Ch.12: Danh tính người ủy thác (1)
  Ch.12: Danh tính người ủy thác (1)

  777

  09.04.2020
 • Ch.13: Danh tính người ủy thác (2)
  Ch.13: Danh tính người ủy thác (2)

  718

  09.04.2020
 • Ch.14: Danh tính người ủy thác (3)
  Ch.14: Danh tính người ủy thác (3)

  693

  09.04.2020
 • Ch.15: Lý do trốn chạy
  Ch.15: Lý do trốn chạy

  659

  09.04.2020
  EVENT
 • Ch.16: Ngọc trong bùn (1)
  Ch.16: Ngọc trong bùn (1)

  641

  09.04.2020
  EVENT
 • Ch.17: Ngọc trong bùn (2)
  Ch.17: Ngọc trong bùn (2)

  613

  09.04.2020
  EVENT
 • Ch.18: Kẻ chạy theo sắc bạc
  Ch.18: Kẻ chạy theo sắc bạc

  557

  09.04.2020
  EVENT
 • Ch.19: Bước đi đầu tiên (1)
  Ch.19: Bước đi đầu tiên (1)

  578

  09.04.2020
  EVENT
 • Ch.20: Bước đi đầu tiên (2)
  Ch.20: Bước đi đầu tiên (2)

  548

  20.04.2020
  20 point
 • Ch.21: Bước đi đầu tiên (3)
  Ch.21: Bước đi đầu tiên (3)

  510

  27.04.2020
  20 point
 • Ch.22: Bước đi đầu tiên (4)
  Ch.22: Bước đi đầu tiên (4)

  516

  04.05.2020
  20 point
 • Ch.23: Lễ hội (1)
  Ch.23: Lễ hội (1)

  480

  11.05.2020
  20 point
 • Ch.24: Lễ hội (2)
  Ch.24: Lễ hội (2)

  450

  18.05.2020
  20 point
 • Ch.25: Lễ hội (3)
  Ch.25: Lễ hội (3)

  444

  25.05.2020
  20 point
 • Ch.26: Lễ hội (4)
  Ch.26: Lễ hội (4)

  464

  01.06.2020
  20 point
 • Ch.27: Lễ hội (5)
  Ch.27: Lễ hội (5)

  437

  08.06.2020
  20 point
 • Ch.28: Lễ hội (6)
  Ch.28: Lễ hội (6)

  426

  15.06.2020
  20 point
 • Ch.29: Lễ hội (7)
  Ch.29: Lễ hội (7)

  438

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.30: Lễ hội (8)
  Ch.30: Lễ hội (8)

  444

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.31: Sức mạnh tiềm ẩn
  Ch.31: Sức mạnh tiềm ẩn

  419

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.32: Lễ hội (9)
  Ch.32: Lễ hội (9)

  371

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.33: Giờ nghỉ ngọt ngào (1)
  Ch.33: Giờ nghỉ ngọt ngào (1)

  359

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.34: Giờ nghỉ ngọt ngào (2)
  Ch.34: Giờ nghỉ ngọt ngào (2)

  335

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.35: Giờ nghỉ ngọt ngào (3)
  Ch.35: Giờ nghỉ ngọt ngào (3)

  333

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.36: Từ trái tim đến trái tim (1)
  Ch.36: Từ trái tim đến trái tim (1)

  322

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.37: Từ trái tim đến trái tim (2)
  Ch.37: Từ trái tim đến trái tim (2)

  318

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.38: Vỏ bọc của ủy thác
  Ch.38: Vỏ bọc của ủy thác

  315

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.39: Ký ức ngày hôm đó (1)
  Ch.39: Ký ức ngày hôm đó (1)

  297

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.40: Ký ức ngày hôm đó (2)
  Ch.40: Ký ức ngày hôm đó (2)

  293

  22.06.2020
  20 point
 • Ch.41: Bí mật thầm kín của cô ấy (1)
  Ch.41: Bí mật thầm kín của cô ấy (1)

  319

  29.06.2020
  20 point
 • Ch.42: Bí mật thầm kín của cô ấy (2)
  Ch.42: Bí mật thầm kín của cô ấy (2)

  315

  06.07.2020
  20 point
 • Ch.43: Trận chiến tao nhã (1)
  Ch.43: Trận chiến tao nhã (1)

  288

  13.07.2020
  20 point
 • Ch.44: Trận chiến tao nhã (2)
  Ch.44: Trận chiến tao nhã (2)

  280

  20.07.2020
  20 point
 • Ch.45: Trận chiến tao nhã (3)
  Ch.45: Trận chiến tao nhã (3)

  298

  27.07.2020
  20 point
 • Ch.46: Trận chiến tao nhã (4)
  Ch.46: Trận chiến tao nhã (4)

  276

  03.08.2020
  20 point
 • Ch.47: Hoa ẩn trong hoa (1)
  Ch.47: Hoa ẩn trong hoa (1)

  298

  10.08.2020
  20 point
 • Ch.48: Hoa ẩn trong hoa (2)
  Ch.48: Hoa ẩn trong hoa (2)

  280

  17.08.2020
  20 point
 • Ch.49: Hoa ẩn trong hoa (3)
  Ch.49: Hoa ẩn trong hoa (3)

  262

  24.08.2020
  20 point