Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 31
 • Chương 1
  Chương 1

  1.805

  15.05.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.524

  15.05.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.426

  15.05.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.340

  15.05.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.258

  15.05.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.094

  15.05.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  987

  15.05.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  952

  15.05.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  905

  15.05.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  920

  15.05.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  906

  15.05.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  722

  15.05.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  761

  15.05.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  646

  15.05.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  680

  15.05.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  619

  15.05.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  585

  15.05.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  537

  15.05.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  503

  15.05.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  535

  15.05.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  296

  22.05.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  39

  29.05.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  39

  05.06.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  40

  07.06.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  45

  08.06.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  50

  09.06.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  33

  10.06.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  29

  11.06.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  27

  12.06.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  29

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31 UP

  10

  19.06.2021
  25 coin