Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 62
 • Chương 1 PLUS

  4.699

  15.05.2021
 • Chương 2 PLUS

  4.153

  15.05.2021
 • Chương 3 PLUS

  3.911

  15.05.2021
 • Chương 4 PLUS

  3.629

  15.05.2021
 • Chương 5 PLUS

  3.453

  15.05.2021
 • Chương 6 PLUS

  3.018

  15.05.2021
 • Chương 7 PLUS

  2.825

  15.05.2021
 • Chương 8 PLUS

  2.715

  15.05.2021
 • Chương 9 PLUS

  2.668

  15.05.2021
 • Chương 10 PLUS

  2.663

  15.05.2021
 • Chương 11 PLUS

  2.508

  15.05.2021
 • Chương 12 PLUS

  2.120

  15.05.2021
 • Chương 13 PLUS

  2.520

  15.05.2021
 • Chương 14 PLUS

  2.026

  15.05.2021
 • Chương 15 PLUS

  2.120

  15.05.2021
 • Chương 16 PLUS

  1.954

  15.05.2021
 • Chương 17 PLUS

  1.818

  15.05.2021
 • Chương 18 PLUS

  1.741

  15.05.2021
 • Chương 19 PLUS

  1.644

  15.05.2021
 • Chương 20 PLUS

  1.754

  15.05.2021
 • Chương 21 PLUS

  1.675

  22.05.2021
 • Chương 22 PLUS

  1.616

  29.05.2021
 • Chương 23 PLUS

  1.624

  05.06.2021
 • Chương 24 PLUS

  1.769

  07.06.2021
 • Chương 25 PLUS

  2.011

  08.06.2021
 • Chương 26 PLUS

  2.067

  09.06.2021
 • Chương 27 PLUS

  1.608

  10.06.2021
 • Chương 28 PLUS

  1.475

  11.06.2021
 • Chương 29 PLUS

  1.320

  12.06.2021
 • Chương 30 PLUS

  1.277

  13.06.2021
 • Chương 31 PLUS

  1.352

  19.06.2021
 • Chương 32 PLUS

  1.154

  26.06.2021
 • Chương 33 PLUS

  1.103

  03.07.2021
 • Chương 34 PLUS

  1.073

  10.07.2021
 • Chương 35 PLUS

  1.016

  17.07.2021
 • Chương 36 PLUS

  999

  24.07.2021
 • Chương 37 PLUS

  1.081

  31.07.2021
 • Chương 38 PLUS

  954

  07.08.2021
 • Chương 39 PLUS

  872

  14.08.2021
 • Chương 40 PLUS

  825

  21.08.2021
 • Chương 41 PLUS

  848

  28.08.2021
 • Chương 42 PLUS

  878

  04.09.2021
 • Chương 43 PLUS

  957

  11.09.2021
 • Chương 44 PLUS

  793

  18.09.2021
 • Chương 45 PLUS

  772

  25.09.2021
 • Chương 46 PLUS

  731

  02.10.2021
 • Chương 47 PLUS

  671

  09.10.2021
 • Chương 48 PLUS

  615

  16.10.2021
 • Chương 49 PLUS

  580

  23.10.2021
 • Chương 50 PLUS

  528

  30.10.2021