Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 40
 • Chương 1
  Chương 1

  1.296

  12.05.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.031

  12.05.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  919

  12.05.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  828

  12.05.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  746

  12.05.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  635

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  550

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  473

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  428

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  382

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  354

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  310

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  288

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  284

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  245

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  220

  19.05.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  217

  26.05.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  206

  02.06.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  189

  07.06.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  189

  08.06.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  191

  09.06.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  200

  10.06.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  179

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  164

  12.06.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  154

  12.06.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  152

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  139

  16.06.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  130

  23.06.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  120

  30.06.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  115

  07.07.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  119

  14.07.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  101

  21.07.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  95

  28.07.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  82

  04.08.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  70

  11.08.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  3

  18.08.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  2

  25.08.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  4

  01.09.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  2

  08.09.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  3

  15.09.2021
  25 coin