Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 27
 • Chương 1
  Chương 1

  987

  12.05.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  785

  12.05.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  692

  12.05.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  620

  12.05.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  569

  12.05.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  473

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  418

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  357

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  321

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  292

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  251

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  222

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  198

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  175

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  141

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  125

  19.05.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  120

  26.05.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  112

  02.06.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  84

  07.06.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  88

  08.06.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  81

  09.06.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  73

  10.06.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  1

  11.06.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  0

  12.06.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  0

  12.06.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  0

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  1

  16.06.2021
  25 coin