Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 58
 • Chương mở đầu

  1.987

  04.05.2021
 • Chương 1

  1.805

  04.05.2021
 • Chương 2

  1.629

  04.05.2021
 • Chương 3

  1.530

  04.05.2021
 • Chương 4

  1.494

  04.05.2021
 • Chương 5

  1.387

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 6

  1.044

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 7

  873

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 8

  769

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 9

  696

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 10

  653

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 11

  629

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 12

  622

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 13

  592

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 14

  576

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 15

  568

  11.05.2021
  25 point
 • Chương 16

  520

  18.05.2021
  25 point
 • Chương 17

  511

  25.05.2021
  25 point
 • Chương 18

  508

  01.06.2021
  25 point
 • Chương 19

  516

  08.06.2021
  25 point
 • Chương 20

  480

  15.06.2021
  25 point
 • Chương 21

  449

  22.06.2021
  25 point
 • Chương 22

  420

  29.06.2021
  25 point
 • Chương 23

  385

  06.07.2021
  25 point
 • Chương 24

  381

  12.07.2021
  25 point
 • Chương 25

  365

  12.07.2021
  25 point
 • Chương 26

  330

  12.07.2021
  25 point
 • Chương 27

  296

  12.07.2021
  25 point
 • Chương 28

  293

  12.07.2021
  25 point
 • Chương 29

  289

  13.07.2021
  25 point
 • Chương 30

  243

  20.07.2021
  25 point
 • Chương 31

  228

  27.07.2021
  25 point
 • Chương 32

  236

  03.08.2021
  25 point
 • Chương 33

  217

  10.08.2021
  25 point
 • Chương 34

  221

  17.08.2021
  25 point
 • Chương 35

  211

  24.08.2021
  25 point
 • Chương 36

  220

  31.08.2021
  25 point
 • Chương 37

  204

  07.09.2021
  25 point
 • Chương 38

  197

  14.09.2021
  25 point
 • Chương 39

  173

  21.09.2021
  25 point
 • Chương 40

  164

  28.09.2021
  25 point
 • Chương 41

  160

  05.10.2021
  25 point
 • Chương 42

  148

  12.10.2021
  25 point
 • Chương 43

  145

  19.10.2021
  25 point
 • Chương 44

  131

  26.10.2021
  25 point
 • Chương 45

  111

  02.11.2021
  25 point
 • Chương 46

  116

  09.11.2021
  25 point
 • Chương 47

  87

  16.11.2021
  25 point
 • Chương 48

  4

  23.11.2021
  25 coin
 • Chương 49

  2

  30.11.2021
  25 coin