Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 39
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  1.767

  04.05.2021
 • Chương 1
  Chương 1

  1.609

  04.05.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.453

  04.05.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.367

  04.05.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.335

  04.05.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.216

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 6
  Chương 6

  931

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  773

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  670

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  599

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  555

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  530

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  527

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  505

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  486

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  481

  11.05.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  435

  18.05.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  424

  25.05.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  414

  01.06.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  428

  08.06.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  394

  15.06.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  363

  22.06.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  332

  29.06.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  296

  06.07.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  282

  12.07.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  269

  12.07.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  233

  12.07.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  205

  12.07.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  165

  12.07.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  13

  13.07.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  9

  20.07.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  8

  27.07.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  8

  03.08.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  8

  10.08.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  8

  17.08.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  8

  24.08.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  9

  31.08.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  7

  07.09.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  4

  14.09.2021
  25 coin