Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 21
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  274

  04.05.2021
 • Chương 1
  Chương 1

  247

  04.05.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  218

  04.05.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  202

  04.05.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  191

  04.05.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  159

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 6
  Chương 6

  135

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  121

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  113

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  105

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  115

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  133

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  134

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  128

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  111

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  101

  11.05.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  7

  18.05.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  7

  25.05.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  4

  01.06.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  1

  08.06.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  3

  15.06.2021
  25 coin