Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 31.12.2021
Số chương hiện tại: 44
 • Fear.1: Ngày nghỉ nhàn rỗi (1)

  211

  06.05.2021
 • Fear.2: Ngày nghỉ nhàn rỗi (2)

  161

  06.05.2021
 • Fear.3: Ngày nghỉ nhàn rỗi (3)

  148

  06.05.2021
 • Fear.4: Ngày nghỉ nhàn rỗi (4)

  138

  06.05.2021
 • Fear.5: Ngày nghỉ nhàn rỗi (5)

  120

  06.05.2021
 • Fear.6: Ngày nghỉ nhàn rỗi (6)

  123

  06.05.2021
  EVENT
 • Fear.7: Ngày nghỉ nhàn rỗi (7)

  107

  06.05.2021
  EVENT
 • Fear.8: Ngày nghỉ nhàn rỗi (8)

  100

  06.05.2021
  EVENT
 • Fear.9: Ngày nghỉ nhàn rỗi (9)

  89

  06.05.2021
  EVENT
 • Fear.10: Ngày nghỉ nhàn rỗi (10)

  97

  06.05.2021
  EVENT
 • Fear.11: Ngày nghỉ nhàn rỗi (11)

  105

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.12: Ngày nghỉ nhàn rỗi (12)

  87

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.13: Ngày nghỉ nhàn rỗi (Kết)

  85

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.14: Làn khói đen mờ ám (1)

  89

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.15: Làn khói đen mờ ám (2)

  82

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.16: Làn khói đen mờ ám (3)

  68

  13.05.2021
  25 point
 • Fear.17: Làn khói đen mờ ám (4)

  75

  20.05.2021
  25 point
 • Fear.18: Làn khói đen mờ ám (5)

  68

  27.05.2021
  25 point
 • Fear.19: Làn khói đen mờ ám (6)

  70

  03.06.2021
  25 point
 • Fear.20: Làn khói đen mờ ám (Kết)

  61

  10.06.2021
  25 point
 • Fear.21: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (1)

  69

  17.06.2021
  25 point
 • Fear.22: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (2)

  65

  24.06.2021
  25 point
 • Fear.23: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (3)

  62

  01.07.2021
  25 point
 • Fear.24: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (4)

  57

  08.07.2021
  25 point
 • Fear.25: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (5)

  54

  15.07.2021
  25 point
 • Fear.26: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (6)

  53

  22.07.2021
  25 point
 • Fear.27: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (7)

  52

  29.07.2021
  25 point
 • Fear.28: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (8)

  53

  05.08.2021
  25 point
 • Fear.29: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (9)

  53

  12.08.2021
  25 point
 • Fear.30: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (10)

  50

  19.08.2021
  25 point
 • Fear.31: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (11)

  47

  26.08.2021
  25 point
 • Fear.32: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (12)

  44

  02.09.2021
  25 point
 • Fear.33: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (13)

  42

  09.09.2021
  25 point
 • Fear.34: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (14)

  46

  16.09.2021
  25 point
 • Fear.35: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (15)

  34

  23.09.2021
  25 point
 • Fear.36: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (16)

  39

  30.09.2021
  25 point
 • Fear.37: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (17)

  36

  07.10.2021
  25 point
 • Fear.38: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (18)

  31

  14.10.2021
  25 point
 • Fear.39: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (19)

  24

  21.10.2021
  25 point
 • Fear.40: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (20)

  1

  28.10.2021
  25 coin
 • Fear.41: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (21)

  0

  04.11.2021
  25 coin
 • Fear.42: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (22)

  0

  11.11.2021
  25 coin
 • Fear.43: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (23)

  0

  18.11.2021
  25 coin
 • Fear.44: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (Kết)

  0

  25.11.2021
  25 coin