Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 21
 • Fear.1: Ngày nghỉ nhàn rỗi (1)
  Fear.1: Ngày nghỉ nhàn rỗi (1)

  66

  06.05.2021
 • Fear.2: Ngày nghỉ nhàn rỗi (2)
  Fear.2: Ngày nghỉ nhàn rỗi (2)

  46

  06.05.2021
 • Fear.3: Ngày nghỉ nhàn rỗi (3)
  Fear.3: Ngày nghỉ nhàn rỗi (3)

  46

  06.05.2021
 • Fear.4: Ngày nghỉ nhàn rỗi (4)
  Fear.4: Ngày nghỉ nhàn rỗi (4)

  42

  06.05.2021
 • Fear.5: Ngày nghỉ nhàn rỗi (5)
  Fear.5: Ngày nghỉ nhàn rỗi (5)

  37

  06.05.2021
 • Fear.6: Ngày nghỉ nhàn rỗi (6)
  Fear.6: Ngày nghỉ nhàn rỗi (6)

  42

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.7: Ngày nghỉ nhàn rỗi (7)
  Fear.7: Ngày nghỉ nhàn rỗi (7)

  36

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.8: Ngày nghỉ nhàn rỗi (8)
  Fear.8: Ngày nghỉ nhàn rỗi (8)

  33

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.9: Ngày nghỉ nhàn rỗi (9)
  Fear.9: Ngày nghỉ nhàn rỗi (9)

  28

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.10: Ngày nghỉ nhàn rỗi (10)
  Fear.10: Ngày nghỉ nhàn rỗi (10)

  32

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.11: Ngày nghỉ nhàn rỗi (11)
  Fear.11: Ngày nghỉ nhàn rỗi (11)

  42

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.12: Ngày nghỉ nhàn rỗi (12)
  Fear.12: Ngày nghỉ nhàn rỗi (12)

  43

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.13: Ngày nghỉ nhàn rỗi (Kết)
  Fear.13: Ngày nghỉ nhàn rỗi (Kết)

  39

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.14: Làn khói đen mờ ám (1)
  Fear.14: Làn khói đen mờ ám (1)

  39

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.15: Làn khói đen mờ ám (2)
  Fear.15: Làn khói đen mờ ám (2)

  39

  06.05.2021
  25 point
 • Fear.16: Làn khói đen mờ ám (3)
  Fear.16: Làn khói đen mờ ám (3)

  23

  13.05.2021
  25 point
 • Fear.17: Làn khói đen mờ ám (4)
  Fear.17: Làn khói đen mờ ám (4)

  1

  20.05.2021
  25 coin
 • Fear.18: Làn khói đen mờ ám (5)
  Fear.18: Làn khói đen mờ ám (5)

  1

  27.05.2021
  25 coin
 • Fear.19: Làn khói đen mờ ám (6)
  Fear.19: Làn khói đen mờ ám (6)

  1

  03.06.2021
  25 coin
 • Fear.20: Làn khói đen mờ ám (Kết)
  Fear.20: Làn khói đen mờ ám (Kết)

  0

  10.06.2021
  25 coin
 • Fear.21: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (1)
  Fear.21: Đi bộ ban đêm thì phải mặc đồ thoải mái (1)

  0

  17.06.2021
  25 coin