Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 30.09.2021
Số chương hiện tại: 39
 • Chương 1
  Chương 1

  13.977

  08.05.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  12.267

  08.05.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  11.465

  08.05.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  10.817

  08.05.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  10.714

  08.05.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  9.949

  08.05.2021
  EVENT
 • Chương 7
  Chương 7

  9.122

  08.05.2021
  EVENT
 • Chương 8
  Chương 8

  8.453

  08.05.2021
  EVENT
 • Chương 9
  Chương 9

  8.224

  08.05.2021
  EVENT
 • Chương 10
  Chương 10

  8.193

  08.05.2021
  EVENT
 • Chương 11
  Chương 11

  7.384

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  7.047

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  6.820

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  6.708

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  6.393

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  6.356

  15.05.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  6.067

  22.05.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  5.670

  29.05.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  5.474

  05.06.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  5.109

  07.06.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  5.036

  07.06.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  4.728

  07.06.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  4.498

  07.06.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  4.391

  07.06.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  4.200

  12.06.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  3.920

  19.06.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  3.618

  26.06.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  3.262

  03.07.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  2.318

  10.07.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  264

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  235

  24.07.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  240

  31.07.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  197

  07.08.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  191

  14.08.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  202

  21.08.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  194

  28.08.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  164

  04.09.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  129

  11.09.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  65

  18.09.2021
  25 coin