Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 26
 • Chương 1
  Chương 1

  4.326

  08.05.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  3.683

  08.05.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  3.401

  08.05.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  3.251

  08.05.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  3.211

  08.05.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  2.852

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  2.638

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  2.418

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  2.378

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  2.414

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  2.342

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  2.412

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  2.279

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  2.220

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  1.962

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  978

  15.05.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  125

  22.05.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  104

  29.05.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  91

  05.06.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  75

  07.06.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  73

  07.06.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  72

  07.06.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  66

  07.06.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  84

  07.06.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  74

  12.06.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26 UP

  22

  19.06.2021
  25 coin