Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] ĐỢI 1 TIẾNG LÀ FREE
Số chương hiện tại: 87
 • Ch.1: Lựa chọn
  Ch.1: Lựa chọn

  481

  08.04.2020
 • Ch.2: Học viện Joka Sorin
  Ch.2: Học viện Joka Sorin

  357

  08.04.2020
 • Ch.3: Lời hứa năm xưa
  Ch.3: Lời hứa năm xưa

  327

  08.04.2020
 • Ch.4: Trò chơi
  Ch.4: Trò chơi

  302

  08.04.2020
 • Ch.5: Bắt đầu
  Ch.5: Bắt đầu

  274

  08.04.2020
 • Ch.6: Mục tiêu là…
  Ch.6: Mục tiêu là…

  244

  08.04.2020
 • Ch.7: Quyết tâm
  Ch.7: Quyết tâm

  240

  08.04.2020
 • Ch.8: Người thứ 33
  Ch.8: Người thứ 33

  216

  08.04.2020
 • Ch.9: Không được nản chí!
  Ch.9: Không được nản chí!

  209

  08.04.2020
 • Ch.10: Thư viện cũ
  Ch.10: Thư viện cũ

  217

  08.04.2020
 • Ch.11: Nghi ngờ
  Ch.11: Nghi ngờ

  196

  08.04.2020
 • Ch.12: Tập kích
  Ch.12: Tập kích

  174

  08.04.2020
 • Ch.13: Lần nữa
  Ch.13: Lần nữa

  186

  08.04.2020
 • Ch.14: Bạn hay thù?
  Ch.14: Bạn hay thù?

  181

  08.04.2020
 • Ch.15: Người thứ 32
  Ch.15: Người thứ 32

  177

  08.04.2020
 • Ch.16: Ánh sáng của nhau
  Ch.16: Ánh sáng của nhau

  181

  08.04.2020
 • Ch.17: Đứng đầu
  Ch.17: Đứng đầu

  187

  08.04.2020
 • Ch.18: "Yama o Noboro"
  Ch.18: "Yama o Noboro"

  181

  08.04.2020
 • Ch.19: Trông thấy
  Ch.19: Trông thấy

  183

  08.04.2020
 • Ch.20: Inuzuka Yoriyuki
  Ch.20: Inuzuka Yoriyuki

  178

  08.04.2020
 • Ch.21: Câu hỏi
  Ch.21: Câu hỏi

  168

  11.04.2020
 • Ch.22: Câu trả lời
  Ch.22: Câu trả lời

  162

  11.04.2020
 • Ch.23: Thông báo (1)
  Ch.23: Thông báo (1)

  146

  11.04.2020
 • Ch.24: Thông báo (2)
  Ch.24: Thông báo (2)

  142

  11.04.2020
 • Ch.25: Tại sao
  Ch.25: Tại sao

  141

  11.04.2020
 • Ch.26: Lý do cho nỗ lực (1)
  Ch.26: Lý do cho nỗ lực (1)

  140

  11.04.2020
 • Ch.27: Lý do cho nỗ lực (2)
  Ch.27: Lý do cho nỗ lực (2)

  121

  11.04.2020
 • Ch.28: Lý do cho nỗ lực (3)
  Ch.28: Lý do cho nỗ lực (3)

  130

  11.04.2020
 • Ch.29: Khởi động
  Ch.29: Khởi động

  147

  11.04.2020
 • Ch.30: Phấn khích
  Ch.30: Phấn khích

  158

  11.04.2020
 • Ch.31: Kịch bản
  Ch.31: Kịch bản

  156

  19.04.2020
  20 point
 • Ch.32: Tương lai đáng mong đợi
  Ch.32: Tương lai đáng mong đợi

  158

  26.04.2020
  20 point
 • Ch.33: Cánh cửa mới sau hậu trường
  Ch.33: Cánh cửa mới sau hậu trường

  157

  03.05.2020
  20 point
 • Ch.34: Dự cảm chẳng lành
  Ch.34: Dự cảm chẳng lành

  149

  10.05.2020
  20 point
 • Ch.35: Phản bội
  Ch.35: Phản bội

  150

  17.05.2020
  20 point
 • Ch.36: Chuộc lỗi
  Ch.36: Chuộc lỗi

  145

  24.05.2020
  20 point
 • Ch.37: Ký ức sống dậy
  Ch.37: Ký ức sống dậy

  162

  31.05.2020
  20 point
 • Ch.38: Sốt nhẹ…?
  Ch.38: Sốt nhẹ…?

  144

  07.06.2020
  20 point
 • Ch.39: Phe Saotome ra đời
  Ch.39: Phe Saotome ra đời

  173

  14.06.2020
  20 point
 • Ch.40: Bạn của bạn cũng là bạn?
  Ch.40: Bạn của bạn cũng là bạn?

  148

  21.06.2020
  20 point
 • Ch.41: Cảm xúc này từ đâu ra...?
  Ch.41: Cảm xúc này từ đâu ra...?

  144

  28.06.2020
  20 point
 • Ch.42: Dẫn dắt...?
  Ch.42: Dẫn dắt...?

  140

  05.07.2020
  20 point
 • Ch.43: Rút lại lời nói
  Ch.43: Rút lại lời nói

  135

  12.07.2020
  20 point
 • Ch.44: Báu (1)
  Ch.44: Báu (1)

  112

  19.07.2020
  20 point
 • Ch.45: Báu (2)
  Ch.45: Báu (2)

  129

  26.07.2020
  20 point
 • Ch.46: Món quà
  Ch.46: Món quà

  138

  02.08.2020
  20 point
 • Ch.47: Cự li gần
  Ch.47: Cự li gần

  144

  09.08.2020
  20 point
 • Ch.48: Đối thủ
  Ch.48: Đối thủ

  120

  16.08.2020
  20 point
 • Ch.49: Những người đang lạc lối
  Ch.49: Những người đang lạc lối

  113

  23.08.2020
  20 point
 • Ch.50: Thay đổi
  Ch.50: Thay đổi

  123

  30.08.2020
  20 point