Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] ĐỢI 1 TIẾNG LÀ FREE
Số chương hiện tại: 87
 • Ch.1: Lựa chọn

  1.569

  08.04.2020
 • Ch.2: Học viện Joka Sorin

  1.300

  08.04.2020
 • Ch.3: Lời hứa năm xưa

  1.194

  08.04.2020
 • Ch.4: Trò chơi

  1.089

  08.04.2020
 • Ch.5: Bắt đầu

  1.020

  08.04.2020
 • Ch.6: Mục tiêu là…

  941

  08.04.2020
 • Ch.7: Quyết tâm

  902

  08.04.2020
 • Ch.8: Người thứ 33

  845

  08.04.2020
 • Ch.9: Không được nản chí!

  801

  08.04.2020
 • Ch.10: Thư viện cũ

  777

  08.04.2020
 • Ch.11: Nghi ngờ

  698

  08.04.2020
 • Ch.12: Tập kích

  640

  08.04.2020
 • Ch.13: Lần nữa

  629

  08.04.2020
 • Ch.14: Bạn hay thù?

  630

  08.04.2020
 • Ch.15: Người thứ 32

  614

  08.04.2020
 • Ch.16: Ánh sáng của nhau

  596

  08.04.2020
 • Ch.17: Đứng đầu

  590

  08.04.2020
 • Ch.18: "Yama o Noboro"

  577

  08.04.2020
 • Ch.19: Trông thấy

  575

  08.04.2020
 • Ch.20: Inuzuka Yoriyuki

  557

  08.04.2020
 • Ch.21: Câu hỏi

  526

  11.04.2020
 • Ch.22: Câu trả lời

  504

  11.04.2020
 • Ch.23: Thông báo (1)

  462

  11.04.2020
 • Ch.24: Thông báo (2)

  447

  11.04.2020
 • Ch.25: Tại sao

  446

  11.04.2020
 • Ch.26: Lý do cho nỗ lực (1)

  432

  11.04.2020
 • Ch.27: Lý do cho nỗ lực (2)

  411

  11.04.2020
 • Ch.28: Lý do cho nỗ lực (3)

  429

  11.04.2020
 • Ch.29: Khởi động

  477

  11.04.2020
 • Ch.30: Phấn khích

  509

  11.04.2020
 • Ch.31: Kịch bản

  592

  19.04.2020
  20 point
 • Ch.32: Tương lai đáng mong đợi

  483

  26.04.2020
  20 point
 • Ch.33: Cánh cửa mới sau hậu trường

  443

  03.05.2020
  20 point
 • Ch.34: Dự cảm chẳng lành

  413

  10.05.2020
  20 point
 • Ch.35: Phản bội

  402

  17.05.2020
  20 point
 • Ch.36: Chuộc lỗi

  389

  24.05.2020
  20 point
 • Ch.37: Ký ức sống dậy

  414

  31.05.2020
  20 point
 • Ch.38: Sốt nhẹ…?

  387

  07.06.2020
  20 point
 • Ch.39: Phe Saotome ra đời

  426

  14.06.2020
  20 point
 • Ch.40: Bạn của bạn cũng là bạn?

  382

  21.06.2020
  20 point
 • Ch.41: Cảm xúc này từ đâu ra...?

  384

  28.06.2020
  20 point
 • Ch.42: Dẫn dắt...?

  368

  05.07.2020
  20 point
 • Ch.43: Rút lại lời nói

  353

  12.07.2020
  20 point
 • Ch.44: Báu (1)

  329

  19.07.2020
  20 point
 • Ch.45: Báu (2)

  344

  26.07.2020
  20 point
 • Ch.46: Món quà

  352

  02.08.2020
  20 point
 • Ch.47: Cự li gần

  371

  09.08.2020
  20 point
 • Ch.48: Đối thủ

  317

  16.08.2020
  20 point
 • Ch.49: Những người đang lạc lối

  293

  23.08.2020
  20 point
 • Ch.50: Thay đổi

  319

  30.08.2020
  20 point