Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2T.3T.4T.5T.6T.7CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua ⏩EVENT⏩MỖI NGÀY 1 CHƯƠNG MỚI
Số chương hiện tại: 28
 • Chương 1
  Chương 1

  563

  20.04.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  485

  20.04.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  456

  20.04.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  427

  20.04.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  398

  20.04.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  334

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  249

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  204

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  198

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  177

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  154

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  137

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  153

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  161

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  158

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  150

  27.04.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  154

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  152

  11.05.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  148

  18.05.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  130

  25.05.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  116

  01.06.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  103

  08.06.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  65

  14.06.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  10

  15.06.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  8

  16.06.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  8

  17.06.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  6

  18.06.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28 UP

  3

  19.06.2021
  25 coin