Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 42
 • Chương 1
  Chương 1

  1.100

  20.04.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  974

  20.04.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  918

  20.04.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  861

  20.04.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  821

  20.04.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  729

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  578

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  482

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  440

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  406

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  375

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  354

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  360

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  372

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  354

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  346

  27.04.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  352

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  347

  11.05.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  354

  18.05.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  351

  25.05.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  341

  01.06.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  342

  08.06.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  338

  14.06.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  332

  15.06.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  337

  16.06.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  316

  17.06.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  273

  18.06.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  268

  19.06.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  256

  20.06.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  233

  22.06.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  229

  29.06.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  210

  06.07.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  186

  13.07.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  174

  20.07.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  157

  27.07.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  146

  03.08.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  132

  10.08.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  12

  17.08.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  8

  24.08.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  10

  31.08.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  9

  07.09.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  9

  14.09.2021
  25 coin