Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 22
 • Chương 1
  Chương 1

  225

  24.04.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  207

  24.04.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  200

  24.04.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  236

  24.04.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  189

  24.04.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  209

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  167

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  153

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  154

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  150

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  111

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  53

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  5

  24.04.2021
  25 coin
 • Chương 14
  Chương 14

  2

  24.04.2021
  25 coin
 • Chương 15
  Chương 15

  2

  24.04.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  5

  24.04.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  2

  24.04.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  1

  24.04.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  1

  24.04.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  1

  24.04.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  4

  01.05.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  4

  08.05.2021
  25 coin