Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua HẾT MÙA 2.TÁC PHẨM SẼ SỚM QUAY LẠI Ở MÙA 3
Số chương hiện tại: 73
 • Chương 1

  5.388

  24.04.2021
 • Chương 2

  4.817

  24.04.2021
 • Chương 3

  4.432

  24.04.2021
 • Chương 4

  4.868

  24.04.2021
 • Chương 5

  4.245

  24.04.2021
 • Chương 6

  4.176

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 7

  3.092

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 8

  2.585

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 9

  2.428

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 10

  2.372

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 11

  2.124

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 12

  2.444

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 13

  2.123

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 14

  2.081

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 15

  2.057

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 16

  2.560

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 17

  2.000

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 18

  1.795

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 19

  1.657

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 20

  1.740

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 21

  1.878

  01.05.2021
  25 point
 • Chương 22

  1.597

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 23

  1.560

  15.05.2021
  25 point
 • Chương 24

  1.430

  22.05.2021
  25 point
 • Chương 25

  1.411

  29.05.2021
  25 point
 • Chương 26

  1.519

  05.06.2021
  25 point
 • Chương 27

  1.292

  12.06.2021
  25 point
 • Chương 28

  1.327

  19.06.2021
  25 point
 • Chương 29

  1.313

  26.06.2021
  25 point
 • Chương 30

  1.285

  03.07.2021
  25 point
 • Chương 31

  1.211

  10.07.2021
  25 point
 • Chương 32

  1.170

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 33

  1.089

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 34

  1.095

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 35

  1.021

  07.08.2021
  25 point
 • Chương 36

  1.004

  14.08.2021
  25 point
 • Chương 37

  932

  21.08.2021
  25 point
 • Chương 38

  897

  28.08.2021
  25 point
 • Chương 39

  882

  04.09.2021
  25 point
 • Chương 40

  826

  11.09.2021
  25 point
 • Chương 41

  816

  18.09.2021
  25 point
 • Chương 42

  750

  25.09.2021
  25 point
 • Chương 43

  708

  02.10.2021
  25 point
 • Chương 44

  650

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 45

  649

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 46

  621

  23.10.2021
  25 point
 • Chương 47

  581

  30.10.2021
  25 point
 • Chương 48

  577

  06.11.2021
  25 point
 • Chương 49

  544

  13.11.2021
  25 point
 • Chương 50

  574

  20.11.2021
  25 point