Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 23
 • Ch.0: Giới thiệu
  Ch.0: Giới thiệu

  1.951

  29.05.2021
 • Ch.1: Xuyên về hiện đại gặp mỹ nam 😱
  Ch.1: Xuyên về hiện đại gặp mỹ nam 😱

  1.750

  29.05.2021
 • Ch.2: Cút khỏi người tôi! 😠
  Ch.2: Cút khỏi người tôi! 😠

  1.529

  29.05.2021
 • Ch.3: Tay sờ đâu đấy? 🙈
  Ch.3: Tay sờ đâu đấy? 🙈

  1.400

  29.05.2021
 • Ch.4: Đừng có thả thính! 😤
  Ch.4: Đừng có thả thính! 😤

  1.284

  29.05.2021
 • Ch.5: Sao lại nhìn lén? 👀
  Ch.5: Sao lại nhìn lén? 👀

  1.217

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.6: Tiểu Lam muốn được an ủi 🥺
  Ch.6: Tiểu Lam muốn được an ủi 🥺

  1.058

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.7: Yêu chiều Tiểu Lam 👍
  Ch.7: Yêu chiều Tiểu Lam 👍

  1.063

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.8: Bị người lạ trêu ghẹo? 🤨
  Ch.8: Bị người lạ trêu ghẹo? 🤨

  919

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.9: Về nhà thôi 🥰
  Ch.9: Về nhà thôi 🥰

  903

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.10: Ta sẽ bảo vệ gia đình 💪
  Ch.10: Ta sẽ bảo vệ gia đình 💪

  788

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.11: Người quan trọng ☝️
  Ch.11: Người quan trọng ☝️

  643

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.12: Bôi thuốc cho tôi 💊
  Ch.12: Bôi thuốc cho tôi 💊

  295

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.13: Đừng rù quến nữa 🚫
  Ch.13: Đừng rù quến nữa 🚫

  21

  29.05.2021
  25 coin
 • Ch.14: Bảo bối ôm chặt quá! 😳
  Ch.14: Bảo bối ôm chặt quá! 😳

  19

  29.05.2021
  25 coin
 • Ch.15: Cậu đút tôi ăn 😋
  Ch.15: Cậu đút tôi ăn 😋

  21

  29.05.2021
  25 coin
 • Ch.16: Ghen ☹️
  Ch.16: Ghen ☹️

  23

  29.05.2021
  25 coin
 • Ch.17: Cắn một cái 😈
  Ch.17: Cắn một cái 😈

  20

  29.05.2021
  25 coin
 • Ch.18: Ấn huyệt 😖
  Ch.18: Ấn huyệt 😖

  20

  29.05.2021
  25 coin
 • Ch.19: Xoa eo 🤲
  Ch.19: Xoa eo 🤲

  41

  29.05.2021
  25 coin
 • Ch.20: Thương ngươi 🥺
  Ch.20: Thương ngươi 🥺

  24

  05.06.2021
  25 coin
 • Ch.21: Quà sinh nhật 🎁
  Ch.21: Quà sinh nhật 🎁

  21

  12.06.2021
  25 coin
 • Ch.22: Lại ghen 🍷
  Ch.22: Lại ghen 🍷 UP

  9

  19.06.2021
  25 coin