Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3T.6T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 30.09.2021
Số chương hiện tại: 60
 • Ch.0: Giới thiệu
  Ch.0: Giới thiệu

  6.157

  29.05.2021
 • Ch.1: Xuyên về hiện đại gặp mỹ nam 😱
  Ch.1: Xuyên về hiện đại gặp mỹ nam 😱

  5.699

  29.05.2021
 • Ch.2: Cút khỏi người tôi! 😠
  Ch.2: Cút khỏi người tôi! 😠

  5.072

  29.05.2021
 • Ch.3: Tay sờ đâu đấy? 🙈
  Ch.3: Tay sờ đâu đấy? 🙈

  4.733

  29.05.2021
 • Ch.4: Đừng có thả thính! 😤
  Ch.4: Đừng có thả thính! 😤

  4.382

  29.05.2021
 • Ch.5: Sao lại nhìn lén? 👀
  Ch.5: Sao lại nhìn lén? 👀

  4.122

  29.05.2021
  EVENT
 • Ch.6: Tiểu Lam muốn được an ủi 🥺
  Ch.6: Tiểu Lam muốn được an ủi 🥺

  3.509

  29.05.2021
  EVENT
 • Ch.7: Yêu chiều Tiểu Lam 👍
  Ch.7: Yêu chiều Tiểu Lam 👍

  3.393

  29.05.2021
  EVENT
 • Ch.8: Bị người lạ trêu ghẹo? 🤨
  Ch.8: Bị người lạ trêu ghẹo? 🤨

  2.956

  29.05.2021
  EVENT
 • Ch.9: Về nhà thôi 🥰
  Ch.9: Về nhà thôi 🥰

  2.842

  29.05.2021
  EVENT
 • Ch.10: Ta sẽ bảo vệ gia đình 💪
  Ch.10: Ta sẽ bảo vệ gia đình 💪

  2.584

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.11: Người quan trọng ☝️
  Ch.11: Người quan trọng ☝️

  2.291

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.12: Bôi thuốc cho tôi 💊
  Ch.12: Bôi thuốc cho tôi 💊

  2.221

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.13: Đừng rù quến nữa 🚫
  Ch.13: Đừng rù quến nữa 🚫

  2.159

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.14: Bảo bối ôm chặt quá! 😳
  Ch.14: Bảo bối ôm chặt quá! 😳

  2.094

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.15: Cậu đút tôi ăn 😋
  Ch.15: Cậu đút tôi ăn 😋

  2.054

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.16: Ghen ☹️
  Ch.16: Ghen ☹️

  2.061

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.17: Cắn một cái 😈
  Ch.17: Cắn một cái 😈

  1.880

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.18: Ấn huyệt 😖
  Ch.18: Ấn huyệt 😖

  1.811

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.19: Xoa eo 🤲
  Ch.19: Xoa eo 🤲

  2.034

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.20: Thương ngươi 🥺
  Ch.20: Thương ngươi 🥺

  1.776

  05.06.2021
  25 point
 • Ch.21: Quà sinh nhật 🎁
  Ch.21: Quà sinh nhật 🎁

  1.684

  12.06.2021
  25 point
 • Ch.22: Lại ghen 🍷
  Ch.22: Lại ghen 🍷

  1.717

  19.06.2021
  25 point
 • Ch.23: Giả dối 💔
  Ch.23: Giả dối 💔

  1.668

  22.06.2021
  25 point
 • Ch.24: Tiểu Lam xấu xa 🌚
  Ch.24: Tiểu Lam xấu xa 🌚

  1.686

  25.06.2021
  25 point
 • Ch.25: Ta sẽ dịu dàng 🌻
  Ch.25: Ta sẽ dịu dàng 🌻

  1.615

  26.06.2021
  25 point
 • Ch.26: Đuổi theo 😭
  Ch.26: Đuổi theo 😭

  1.523

  29.06.2021
  25 point
 • Ch.27: Hãy trở về 🌊
  Ch.27: Hãy trở về 🌊

  1.517

  02.07.2021
  25 point
 • Ch.28: Trêu ong ghẹo bướm 🌱
  Ch.28: Trêu ong ghẹo bướm 🌱

  1.367

  03.07.2021
  25 point
 • Ch.29: Quà dâng tận nơi ❤️
  Ch.29: Quà dâng tận nơi ❤️

  1.344

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.30: Một bài học ❗
  Ch.30: Một bài học ❗

  1.295

  06.07.2021
  25 point
 • Ch.31: Môi bị làm sao thế? 👄
  Ch.31: Môi bị làm sao thế? 👄

  1.326

  07.07.2021
  25 point
 • Ch.32: Trói buộc cả đời 🔒
  Ch.32: Trói buộc cả đời 🔒

  1.295

  08.07.2021
  25 point
 • Ch.33: Nhóc quỷ say rồi~ 😚
  Ch.33: Nhóc quỷ say rồi~ 😚

  1.299

  09.07.2021
  25 point
 • Ch.34: Điểm huyệt 🤼
  Ch.34: Điểm huyệt 🤼

  1.322

  10.07.2021
  25 point
 • Ch.35: Tai tiếng 🐾
  Ch.35: Tai tiếng 🐾

  1.316

  11.07.2021
  25 point
 • Ch.36: Sai vị trí rồi! ❌
  Ch.36: Sai vị trí rồi! ❌

  1.102

  17.07.2021
  25 point
 • Ch.37: Từ bỏ tự do 🚷
  Ch.37: Từ bỏ tự do 🚷

  1.019

  24.07.2021
  25 point
 • Ch.38: Trở thành kẻ thù 💔
  Ch.38: Trở thành kẻ thù 💔

  1.056

  31.07.2021
  25 point
 • Ch.39: Về nhà với ta 🏡
  Ch.39: Về nhà với ta 🏡

  1.025

  03.08.2021
  25 point
 • Ch.40: Thừa cơ chấm mút 🕺
  Ch.40: Thừa cơ chấm mút 🕺

  1.017

  06.08.2021
  25 point
 • Ch.41: Đừng chết! 🔥
  Ch.41: Đừng chết! 🔥

  985

  07.08.2021
  25 point
 • Ch.42: Mặc đồ nữ 💅
  Ch.42: Mặc đồ nữ 💅

  992

  10.08.2021
  25 point
 • Ch.43: Tôi muốn XXX 💖
  Ch.43: Tôi muốn XXX 💖

  990

  13.08.2021
  25 point
 • Ch.44: Để tôi bế cậu ♨️
  Ch.44: Để tôi bế cậu ♨️

  903

  14.08.2021
  25 point
 • Ch.45: Song tu 👬
  Ch.45: Song tu 👬

  870

  17.08.2021
  25 point
 • Ch.46: Luyện công con khỉ! 😳
  Ch.46: Luyện công con khỉ! 😳

  830

  20.08.2021
  25 point
 • Ch.47: Quá khứ của họ 🏥
  Ch.47: Quá khứ của họ 🏥

  771

  21.08.2021
  25 point
 • Ch.48: Tiểu Lam nghịch lửa 🐣
  Ch.48: Tiểu Lam nghịch lửa 🐣

  679

  24.08.2021
  25 point
 • Ch.49: Gọi ta là gì?! 😍
  Ch.49: Gọi ta là gì?! 😍

  610

  27.08.2021
  25 point