Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
6 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] ĐỢI 1 TIẾNG LÀ FREE
Số chương hiện tại: 86
 • Ch.1: Kì vọng
  Ch.1: Kì vọng

  35

  08.04.2020
 • Ch.2: Tái ngộ
  Ch.2: Tái ngộ

  29

  08.04.2020
 • Ch.3: Quyết định
  Ch.3: Quyết định

  29

  08.04.2020
 • Ch.4: Lớp học
  Ch.4: Lớp học

  29

  08.04.2020
 • Ch.5: Tiết lộ
  Ch.5: Tiết lộ

  27

  08.04.2020
 • Ch.6: Hồi tưởng
  Ch.6: Hồi tưởng

  24

  08.04.2020
 • Ch.7: Biến đổi
  Ch.7: Biến đổi

  21

  08.04.2020
 • Ch.8: Natori Shizuka (1)
  Ch.8: Natori Shizuka (1)

  20

  08.04.2020
 • Ch.9: Natori Shizuka (2)
  Ch.9: Natori Shizuka (2)

  21

  08.04.2020
 • Ch.10: Natori Shizuka (3)
  Ch.10: Natori Shizuka (3)

  22

  08.04.2020
 • Ch.11: Liên lạc
  Ch.11: Liên lạc

  20

  08.04.2020
 • Ch.12: Trò đùa ác ý
  Ch.12: Trò đùa ác ý

  21

  08.04.2020
 • Ch.13: Bạn bè
  Ch.13: Bạn bè

  16

  08.04.2020
 • Ch.14: Hanabusa Hiroko (1)
  Ch.14: Hanabusa Hiroko (1)

  19

  08.04.2020
 • Ch.15: Hanabusa Hiroko (2)
  Ch.15: Hanabusa Hiroko (2)

  16

  08.04.2020
 • Ch.16: Con mồi
  Ch.16: Con mồi

  16

  08.04.2020
 • Ch.17: Trò tiêu khiển
  Ch.17: Trò tiêu khiển

  16

  08.04.2020
 • Ch.18: Tương lai
  Ch.18: Tương lai

  17

  08.04.2020
 • Ch.19: Kích thích
  Ch.19: Kích thích

  15

  08.04.2020
 • Ch.20: Tổng hợp
  Ch.20: Tổng hợp

  14

  08.04.2020
 • Ch.21: Hoàng hôn
  Ch.21: Hoàng hôn

  20

  11.04.2020
 • Ch.22: Giới hạn
  Ch.22: Giới hạn

  18

  11.04.2020
 • Ch.23: Hồi tưởng
  Ch.23: Hồi tưởng

  16

  11.04.2020
 • Ch.24: Kondo Chiho (1)
  Ch.24: Kondo Chiho (1)

  18

  11.04.2020
 • Ch.25: Kondo Chiho (2)
  Ch.25: Kondo Chiho (2)

  17

  11.04.2020
 • Ch.26: Kondo Chiho (3)
  Ch.26: Kondo Chiho (3)

  17

  11.04.2020
 • Ch.27: Kondo Chiho (4)
  Ch.27: Kondo Chiho (4)

  16

  11.04.2020
 • Ch.28: Kondo Chiho (5)
  Ch.28: Kondo Chiho (5)

  16

  11.04.2020
 • Ch.29: Lưỡng lự
  Ch.29: Lưỡng lự

  15

  11.04.2020
 • Ch.30: Hậu trường
  Ch.30: Hậu trường

  16

  11.04.2020
 • Ch.31: Phân biệt
  Ch.31: Phân biệt

  17

  18.04.2020
  20 point
 • Ch.32: Địa vị
  Ch.32: Địa vị

  18

  25.04.2020
  20 point
 • Ch.33: Ý chí
  Ch.33: Ý chí

  17

  02.05.2020
  20 point
 • Ch.34: Mâu thuẫn
  Ch.34: Mâu thuẫn

  16

  09.05.2020
  20 point
 • Ch.35: Lá thư
  Ch.35: Lá thư

  15

  16.05.2020
  20 point
 • Ch.36: Giáo viên
  Ch.36: Giáo viên

  10

  23.05.2020
  20 point
 • Ch.37: Quan sát
  Ch.37: Quan sát

  13

  30.05.2020
  20 point
 • Ch.38: Khói đen
  Ch.38: Khói đen

  12

  06.06.2020
  20 point
 • Ch.39: Xác nhận
  Ch.39: Xác nhận

  10

  13.06.2020
  20 point
 • Ch.40: Oseto Midori (1)
  Ch.40: Oseto Midori (1)

  11

  20.06.2020
  20 point
 • Ch.41: Oseto Midori (2)
  Ch.41: Oseto Midori (2)

  9

  27.06.2020
  20 point
 • Ch.42: Oseto Midori (3)
  Ch.42: Oseto Midori (3)

  8

  04.07.2020
  20 point
 • Ch.43: Oseto Midori (4)
  Ch.43: Oseto Midori (4)

  7

  11.07.2020
  20 point
 • Ch.44: Oseto Midori (5)
  Ch.44: Oseto Midori (5)

  8

  18.07.2020
  20 point
 • Ch.45: Oseto Midori (6)
  Ch.45: Oseto Midori (6)

  9

  25.07.2020
  20 point
 • Ch.46: Nhắc nhở
  Ch.46: Nhắc nhở

  7

  01.08.2020
  20 point
 • Ch.47: Điều tra
  Ch.47: Điều tra

  8

  08.08.2020
  20 point
 • Ch.48: Cảnh cáo
  Ch.48: Cảnh cáo

  9

  15.08.2020
  20 point
 • Ch.49: Phản ứng
  Ch.49: Phản ứng

  11

  22.08.2020
  20 point
 • Ch.50: Kiểm điểm
  Ch.50: Kiểm điểm

  8

  29.08.2020
  20 point