Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 122
 • Ch.1: Kì vọng

  958

  08.04.2020
 • Ch.2: Tái ngộ

  833

  08.04.2020
 • Ch.3: Quyết định

  751

  08.04.2020
 • Ch.4: Lớp học

  713

  08.04.2020
 • Ch.5: Tiết lộ

  666

  08.04.2020
 • Ch.6: Hồi tưởng

  561

  08.04.2020
 • Ch.7: Biến đổi

  509

  08.04.2020
 • Ch.8: Natori Shizuka (1)

  474

  08.04.2020
 • Ch.9: Natori Shizuka (2)

  445

  08.04.2020
 • Ch.10: Natori Shizuka (3)

  409

  08.04.2020
 • Ch.11: Liên lạc

  358

  08.04.2020
 • Ch.12: Trò đùa ác ý

  333

  08.04.2020
 • Ch.13: Bạn bè

  310

  08.04.2020
 • Ch.14: Hanabusa Hiroko (1)

  309

  08.04.2020
 • Ch.15: Hanabusa Hiroko (2)

  294

  08.04.2020
 • Ch.16: Con mồi

  285

  08.04.2020
 • Ch.17: Trò tiêu khiển

  267

  08.04.2020
 • Ch.18: Tương lai

  264

  08.04.2020
 • Ch.19: Kích thích

  259

  08.04.2020
 • Ch.20: Tổng hợp

  237

  08.04.2020
 • Ch.21: Hoàng hôn

  242

  11.04.2020
 • Ch.22: Giới hạn

  242

  11.04.2020
 • Ch.23: Hồi tưởng

  232

  11.04.2020
 • Ch.24: Kondo Chiho (1)

  228

  11.04.2020
 • Ch.25: Kondo Chiho (2)

  222

  11.04.2020
 • Ch.26: Kondo Chiho (3)

  216

  11.04.2020
 • Ch.27: Kondo Chiho (4)

  213

  11.04.2020
 • Ch.28: Kondo Chiho (5)

  210

  11.04.2020
 • Ch.29: Lưỡng lự

  214

  11.04.2020
 • Ch.30: Hậu trường

  218

  11.04.2020
 • Ch.31: Phân biệt

  227

  18.04.2020
  20 point
 • Ch.32: Địa vị

  178

  25.04.2020
  20 point
 • Ch.33: Ý chí

  169

  02.05.2020
  20 point
 • Ch.34: Mâu thuẫn

  152

  09.05.2020
  20 point
 • Ch.35: Lá thư

  157

  16.05.2020
  20 point
 • Ch.36: Giáo viên

  140

  23.05.2020
  20 point
 • Ch.37: Quan sát

  139

  30.05.2020
  20 point
 • Ch.38: Khói đen

  141

  06.06.2020
  20 point
 • Ch.39: Xác nhận

  130

  13.06.2020
  20 point
 • Ch.40: Oseto Midori (1)

  131

  20.06.2020
  20 point
 • Ch.41: Oseto Midori (2)

  114

  27.06.2020
  20 point
 • Ch.42: Oseto Midori (3)

  111

  04.07.2020
  20 point
 • Ch.43: Oseto Midori (4)

  111

  11.07.2020
  20 point
 • Ch.44: Oseto Midori (5)

  107

  18.07.2020
  20 point
 • Ch.45: Oseto Midori (6)

  108

  25.07.2020
  20 point
 • Ch.46: Nhắc nhở

  98

  01.08.2020
  20 point
 • Ch.47: Điều tra

  108

  08.08.2020
  20 point
 • Ch.48: Cảnh cáo

  110

  15.08.2020
  20 point
 • Ch.49: Phản ứng

  116

  22.08.2020
  20 point
 • Ch.50: Kiểm điểm

  111

  29.08.2020
  20 point