Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2T.3T.4T.5T.6T.7CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua 💎EVENT💎 HOÀN COIN TRUYỆN HOT💎EVENT💎 MỖI NGÀY 1 CHƯƠNG
Số chương hiện tại: 30
 • Chương 1
  Chương 1

  226

  11.04.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  193

  11.04.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  155

  11.04.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  159

  11.04.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  168

  11.04.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  162

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  151

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  136

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  125

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  133

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  114

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  119

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  98

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  82

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  85

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  75

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  65

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  57

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  42

  03.05.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  36

  03.05.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  5

  03.05.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  6

  03.05.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  6

  03.05.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  8

  03.05.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  5

  04.05.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  6

  05.05.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  5

  06.05.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  5

  07.05.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  4

  08.05.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30 UP

  4

  09.05.2021
  25 coin