Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 30
 • Chương 1
  Chương 1

  1.371

  04.04.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.207

  04.04.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.140

  04.04.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.084

  04.04.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.018

  04.04.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  966

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  890

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  850

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  774

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  741

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  637

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  645

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  612

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  550

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  562

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  563

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  583

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  540

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  534

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  632

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  540

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  504

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  477

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  455

  06.06.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  361

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  20

  20.06.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  12

  27.06.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  8

  04.07.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  7

  11.07.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  5

  18.07.2021
  25 coin