Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 18
 • Giới thiệu
  Giới thiệu

  59

  01.04.2021
 • Ep.1: Cuộc gặp gỡ với Thần Chết
  Ep.1: Cuộc gặp gỡ với Thần Chết

  47

  01.04.2021
 • Ep.2: Được tỏ tình
  Ep.2: Được tỏ tình

  33

  01.04.2021
 • Ep.3: Và lặp lại
  Ep.3: Và lặp lại

  32

  01.04.2021
 • Ep.4: Không được yên ổn
  Ep.4: Không được yên ổn

  32

  01.04.2021
 • Ep.5: Gặp lại Thần Chết
  Ep.5: Gặp lại Thần Chết

  27

  01.04.2021
  25 point
 • Ep.6: Cậu ấy biết mình
  Ep.6: Cậu ấy biết mình

  24

  01.04.2021
  25 point
 • Ep.7: Dũng khí cho một lời nói
  Ep.7: Dũng khí cho một lời nói

  23

  01.04.2021
  25 point
 • Ep.8: Điều còn lại sau khi cố gắng
  Ep.8: Điều còn lại sau khi cố gắng

  27

  01.04.2021
  25 point
 • Ep.9: Như thể chỉ là giả dối
  Ep.9: Như thể chỉ là giả dối

  23

  01.04.2021
  25 point
 • Ep.10: Thật tốt vì đã đến trường
  Ep.10: Thật tốt vì đã đến trường

  19

  01.04.2021
  25 point
 • Ep.11: A... ấm lòng quá
  Ep.11: A... ấm lòng quá

  18

  01.04.2021
  25 point
 • Ep.12: Dù chẳng giúp được gì
  Ep.12: Dù chẳng giúp được gì

  10

  01.04.2021
  25 point
 • Ep.13: Cách tốt nhất
  Ep.13: Cách tốt nhất

  0

  01.04.2021
  25 coin
 • Ep.14: Lời hứa
  Ep.14: Lời hứa

  0

  01.04.2021
  25 coin
 • Ep.15: Người như cậu
  Ep.15: Người như cậu

  0

  08.04.2021
  25 coin
 • Ep.16: Hệt như là siêu nhân? Hay là...
  Ep.16: Hệt như là siêu nhân? Hay là...

  0

  15.04.2021
  25 coin
 • Ep.17: Đang hẹn hò à?
  Ep.17: Đang hẹn hò à?

  0

  22.04.2021
  25 coin