Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 60
 • Mở đầu
  Mở đầu

  9.417

  31.03.2021
 • Chương 1
  Chương 1

  8.359

  31.03.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  7.554

  31.03.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  7.103

  31.03.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  6.756

  31.03.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  5.835

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 6
  Chương 6

  4.569

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  4.175

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  3.921

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  4.190

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  4.030

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  3.944

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  3.789

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  3.895

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  3.813

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  4.002

  07.04.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  3.961

  14.04.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  4.045

  21.04.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  4.051

  28.04.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  3.887

  05.05.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  4.035

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  3.977

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  4.330

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  4.197

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  4.056

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  4.175

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  4.200

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  4.077

  18.05.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  4.036

  19.05.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  3.980

  20.05.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  3.825

  21.05.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  3.741

  22.05.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  3.718

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  3.612

  26.05.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  3.629

  02.06.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  3.489

  09.06.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  3.427

  16.06.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  3.409

  23.06.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  3.269

  30.06.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  3.189

  07.07.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  3.022

  13.07.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  2.973

  21.07.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  2.905

  28.07.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  2.651

  04.08.2021
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  2.309

  09.08.2021
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  435

  09.08.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  340

  09.08.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  293

  09.08.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  286

  09.08.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  307

  11.08.2021
  25 coin