Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 42
 • Mở đầu
  Mở đầu

  4.305

  31.03.2021
 • Chương 1
  Chương 1

  3.763

  31.03.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  3.303

  31.03.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  3.056

  31.03.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  2.918

  31.03.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  2.613

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 6
  Chương 6

  2.213

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  2.055

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  1.921

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  2.112

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  2.023

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  1.960

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  1.875

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  1.958

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  1.937

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  2.098

  07.04.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  2.107

  14.04.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  2.140

  21.04.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  2.183

  28.04.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  2.077

  05.05.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  2.186

  12.05.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  2.170

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  2.354

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  2.338

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  2.229

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  2.305

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  2.299

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  2.241

  18.05.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  2.152

  19.05.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  2.056

  20.05.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  1.879

  21.05.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  1.551

  22.05.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  310

  23.05.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  235

  26.05.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  232

  02.06.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  205

  09.06.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  191

  16.06.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  187

  23.06.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  179

  30.06.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  175

  07.07.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  151

  13.07.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  115

  21.07.2021
  25 coin