Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 18
 • Mở đầu
  Mở đầu

  291

  31.03.2021
 • Chương 1
  Chương 1

  243

  31.03.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  221

  31.03.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  220

  31.03.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  219

  31.03.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  233

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 6
  Chương 6

  205

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  197

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  180

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  241

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  198

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  175

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  131

  31.03.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  28

  31.03.2021
  25 coin
 • Chương 14
  Chương 14

  19

  31.03.2021
  25 coin
 • Chương 15
  Chương 15

  18

  07.04.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  15

  14.04.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  19

  21.04.2021
  25 coin