Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 20
 • Ch.1: Cánh cổng tai ương (1)
  Ch.1: Cánh cổng tai ương (1)

  107

  29.03.2021
 • Ch.2: Cánh cổng tai ương (2)
  Ch.2: Cánh cổng tai ương (2)

  83

  29.03.2021
 • Ch.3: Cánh cổng tai ương (3)
  Ch.3: Cánh cổng tai ương (3)

  70

  29.03.2021
 • Ch.4: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (1)
  Ch.4: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (1)

  61

  29.03.2021
 • Ch.5: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (2)
  Ch.5: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (2)

  59

  29.03.2021
 • Ch.6: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (3)
  Ch.6: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (3)

  55

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.7: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (4)
  Ch.7: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (4)

  58

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.8: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (5)
  Ch.8: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (5)

  55

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.9: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (1)
  Ch.9: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (1)

  59

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.10: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (2)
  Ch.10: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (2)

  44

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.11: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (3)
  Ch.11: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (3)

  43

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.12: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (4)
  Ch.12: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (4)

  28

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.13: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (5)
  Ch.13: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (5)

  21

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.14: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (1)
  Ch.14: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (1)

  19

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.15: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (2)
  Ch.15: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (2)

  16

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.16: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (3)
  Ch.16: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (3)

  1

  05.04.2021
  25 coin
 • Ch.17: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (4)
  Ch.17: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (4)

  1

  12.04.2021
  25 coin
 • Ch.18: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (5)
  Ch.18: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (5)

  1

  19.04.2021
  25 coin
 • Ch.19: Ở hiền gặp lành (1)
  Ch.19: Ở hiền gặp lành (1)

  1

  26.04.2021
  25 coin
 • Ch.20: Ở hiền gặp lành (2)
  Ch.20: Ở hiền gặp lành (2)

  0

  03.05.2021
  25 coin