Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 32
 • Ch.1: Cánh cổng tai ương (1)

  1.262

  29.03.2021
 • Ch.2: Cánh cổng tai ương (2)

  1.012

  29.03.2021
 • Ch.3: Cánh cổng tai ương (3)

  912

  29.03.2021
 • Ch.4: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (1)

  813

  29.03.2021
 • Ch.5: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (2)

  785

  29.03.2021
 • Ch.6: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (3)

  702

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.7: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (4)

  590

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.8: Con cái không hiểu lòng cha mẹ (5)

  532

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.9: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (1)

  517

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.10: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (2)

  472

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.11: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (3)

  438

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.12: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (4)

  388

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.13: Con người đều xấu, chỉ có ta là tốt (5)

  361

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.14: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (1)

  363

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.15: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (2)

  348

  29.03.2021
  25 point
 • Ch.16: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (3)

  331

  05.04.2021
  25 point
 • Ch.17: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (4)

  327

  12.04.2021
  25 point
 • Ch.18: Gặp gỡ là bước đầu của chia ly (5)

  306

  19.04.2021
  25 point
 • Ch.19: Ở hiền gặp lành (1)

  309

  26.04.2021
  25 point
 • Ch.20: Ở hiền gặp lành (2)

  278

  03.05.2021
  25 point
 • Ch.21: Ở hiền gặp lành (3)

  280

  10.05.2021
  25 point
 • Ch.22: Ở hiền gặp lành (4)

  267

  17.05.2021
  25 point
 • Ch.23: Từ chối thẳng thừng (1)

  256

  24.05.2021
  25 point
 • Ch.24: Từ chối thẳng thừng (2)

  243

  31.05.2021
  25 point
 • Ch.25: Từ chối thẳng thừng (3)

  229

  07.06.2021
  25 point
 • Ch.26: Từ chối thẳng thừng (4)

  234

  14.06.2021
  25 point
 • Ch.27: Từ chối thẳng thừng (5)

  234

  21.06.2021
  25 point
 • Ch.28: Từ chối thẳng thừng (6)

  37

  28.06.2021
  25 coin
 • Ch.29: Từ chối thẳng thừng (7)

  32

  05.07.2021
  25 coin
 • Ch.30: Từ chối thẳng thừng (8)

  26

  12.07.2021
  25 coin
 • Ch.31: Từ chối thẳng thừng (9)

  21

  19.07.2021
  25 coin
 • Ch.cuối: Từ chối thẳng thừng (10)

  27

  26.07.2021
  25 coin