Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 21
 • Ch.0: Mở đầu
  Ch.0: Mở đầu

  41

  25.03.2021
 • Ch.1: Ma hoàng trọng sinh
  Ch.1: Ma hoàng trọng sinh

  26

  25.03.2021
 • Ch.2: Đột phá vòng vây
  Ch.2: Đột phá vòng vây

  24

  25.03.2021
 • Ch.3: Đánh trả
  Ch.3: Đánh trả

  23

  25.03.2021
 • Ch.4: Vây giết
  Ch.4: Vây giết

  23

  25.03.2021
 • Ch.5: Phong lâm
  Ch.5: Phong lâm

  19

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.6: Huyết tinh linh
  Ch.6: Huyết tinh linh

  20

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.7: Dám làm hỏng chuyện của ta?
  Ch.7: Dám làm hỏng chuyện của ta?

  18

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.8: Các ngươi xứng sao?
  Ch.8: Các ngươi xứng sao?

  16

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.9: Liên minh
  Ch.9: Liên minh

  18

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.10: Món nợ của ngự hạ thất thế gia
  Ch.10: Món nợ của ngự hạ thất thế gia

  16

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.11: Trận chiến của ma đạo
  Ch.11: Trận chiến của ma đạo

  11

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.12: Ma vương
  Ch.12: Ma vương

  12

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.13: Thú săn
  Ch.13: Thú săn

  7

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.14: Khuấy đảo phong vân
  Ch.14: Khuấy đảo phong vân

  7

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.15: Đừng xem thường ai
  Ch.15: Đừng xem thường ai

  6

  01.04.2021
  25 point
 • Ch.16: Nữ tặc
  Ch.16: Nữ tặc

  1

  08.04.2021
  25 coin
 • Ch.17: Tra hỏi
  Ch.17: Tra hỏi

  0

  15.04.2021
  25 coin
 • Ch.18: Ma hoàng làm lang băm (1)
  Ch.18: Ma hoàng làm lang băm (1)

  0

  22.04.2021
  25 coin
 • Ch.19: Ma hoàng làm lang băm (2)
  Ch.19: Ma hoàng làm lang băm (2)

  0

  29.04.2021
  25 coin
 • Ch.20: Diệt cỏ tận gốc
  Ch.20: Diệt cỏ tận gốc

  0

  06.05.2021
  25 coin