Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2T.3T.4T.5T.6T.7CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua 💎EVENT💎 MỖI NGÀY 1 CHƯƠNG
Số chương hiện tại: 27
 • Chương 1
  Chương 1

  471

  23.03.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  340

  23.03.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  282

  23.03.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  278

  23.03.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  248

  23.03.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  230

  23.03.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  242

  23.03.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  240

  23.03.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  228

  23.03.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  209

  23.03.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  195

  23.03.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  191

  23.03.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  156

  23.03.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  144

  23.03.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  124

  23.03.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  91

  30.03.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  83

  06.04.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  75

  13.04.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  73

  20.04.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  62

  27.04.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  57

  03.05.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  47

  04.05.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  10

  05.05.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  8

  06.05.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  6

  07.05.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  5

  08.05.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27 UP

  4

  09.05.2021
  25 coin