Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua Truyện không áp dụng POINT
Số chương hiện tại: 50
 • Chương 1
  Chương 1

  9.351

  30.04.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  8.564

  30.04.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  7.992

  30.04.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  7.181

  30.04.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  5.613

  30.04.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  5.131

  30.04.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  4.492

  30.04.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  4.300

  30.04.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  4.043

  30.04.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  4.322

  30.04.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  4.137

  30.04.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  3.913

  30.04.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  3.862

  30.04.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  4.084

  01.05.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  3.752

  02.05.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  3.795

  03.05.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  3.688

  04.05.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  3.602

  05.05.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  3.510

  06.05.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  3.316

  07.05.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  3.241

  14.05.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  3.346

  21.05.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  3.064

  28.05.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  3.009

  04.06.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  2.851

  11.06.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  2.751

  14.06.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  2.797

  15.06.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  2.677

  16.06.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  2.475

  17.06.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  2.380

  18.06.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  2.295

  19.06.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  2.251

  20.06.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  2.140

  25.06.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  1.984

  02.07.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  1.823

  09.07.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  1.732

  16.07.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  1.586

  23.07.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  1.466

  30.07.2021
 • Chương 39
  Chương 39

  1.231

  06.08.2021
 • Chương 40
  Chương 40

  983

  13.08.2021
 • Chương 41
  Chương 41

  102

  20.08.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  97

  27.08.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  92

  03.09.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  75

  10.09.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  66

  17.09.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  70

  24.09.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  67

  01.10.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  57

  08.10.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  74

  15.10.2021
  25 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  51

  22.10.2021
  25 coin