Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 20
 • Chương 1
  Chương 1

  201

  30.04.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  186

  30.04.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  164

  30.04.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  162

  30.04.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  145

  30.04.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  147

  30.04.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  118

  30.04.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  112

  30.04.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  96

  30.04.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  101

  30.04.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  7

  30.04.2021
  25 coin
 • Chương 12
  Chương 12

  8

  30.04.2021
  25 coin
 • Chương 13
  Chương 13

  7

  30.04.2021
  25 coin
 • Chương 14
  Chương 14

  9

  01.05.2021
  25 coin
 • Chương 15
  Chương 15

  7

  02.05.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  9

  03.05.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  5

  04.05.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  5

  05.05.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  5

  06.05.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  6

  07.05.2021
  25 coin