Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 34
 • Ch.1: Ta là nam sủng Yêu tộc?
  Ch.1: Ta là nam sủng Yêu tộc?

  1.282

  18.03.2021
 • Ch.2: Ngươi là chủ nhân của ta?
  Ch.2: Ngươi là chủ nhân của ta?

  1.121

  18.03.2021
 • Ch.3: Vừa động tay vừa động mỏ
  Ch.3: Vừa động tay vừa động mỏ

  1.081

  18.03.2021
 • Ch.4: Rượu say loạn tính
  Ch.4: Rượu say loạn tính

  984

  18.03.2021
 • Ch.5: Món quà được dâng tận cửa
  Ch.5: Món quà được dâng tận cửa

  978

  18.03.2021
 • Ch.6: Ngươi phải chịu trách nhiệm
  Ch.6: Ngươi phải chịu trách nhiệm

  965

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.7: Thanh U
  Ch.7: Thanh U

  804

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.8: Cắn một miếng
  Ch.8: Cắn một miếng

  736

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.9: Đệ nhất mỹ nhân của Tam giới
  Ch.9: Đệ nhất mỹ nhân của Tam giới

  688

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.10: Tắm chung?
  Ch.10: Tắm chung?

  712

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.11: Chủ nhân bá đạo lại dính người
  Ch.11: Chủ nhân bá đạo lại dính người

  701

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.12: Ta muốn về nhà
  Ch.12: Ta muốn về nhà

  645

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.13: Đế Giang ghen rồi
  Ch.13: Đế Giang ghen rồi

  657

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.14: Bị thương
  Ch.14: Bị thương

  591

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.15: Đế Giang và Phượng Vương
  Ch.15: Đế Giang và Phượng Vương

  576

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.16: Chênh lệch độ tuổi
  Ch.16: Chênh lệch độ tuổi

  605

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.17: Giữ lại
  Ch.17: Giữ lại

  600

  01.04.2021
  25 point
 • Ch.18: Ngươi về rồi
  Ch.18: Ngươi về rồi

  606

  08.04.2021
  25 point
 • Ch.19: Bích Ô
  Ch.19: Bích Ô

  539

  15.04.2021
  25 point
 • Ch.20: Núi Phượng Minh
  Ch.20: Núi Phượng Minh

  531

  19.04.2021
  25 point
 • Ch.21: Quyển trục
  Ch.21: Quyển trục

  575

  20.04.2021
  25 point
 • Ch.22: Lưu Vân tiên nhân
  Ch.22: Lưu Vân tiên nhân

  608

  21.04.2021
  25 point
 • Ch.23: Kết giới
  Ch.23: Kết giới

  592

  22.04.2021
  25 point
 • Ch.24: Tiên sinh bí ẩn
  Ch.24: Tiên sinh bí ẩn

  646

  23.04.2021
  25 point
 • Ch.25: Trong mơ
  Ch.25: Trong mơ

  689

  24.04.2021
  25 point
 • Ch.26: Tìm đường về
  Ch.26: Tìm đường về

  642

  25.04.2021
  25 point
 • Ch.27: Kết giới của Thiên giới
  Ch.27: Kết giới của Thiên giới

  632

  29.04.2021
  25 point
 • Ch.28: Mục tiêu là suối Tinh Hà!
  Ch.28: Mục tiêu là suối Tinh Hà!

  601

  06.05.2021
  25 point
 • Ch.29: Nhớ cố nhân
  Ch.29: Nhớ cố nhân

  454

  13.05.2021
  25 point
 • Ch.30: Suối Tinh Hà
  Ch.30: Suối Tinh Hà

  47

  20.05.2021
  25 coin
 • Ch.31: Bị phát hiện rồi
  Ch.31: Bị phát hiện rồi

  53

  27.05.2021
  25 coin
 • Ch.32: Gây khó dễ
  Ch.32: Gây khó dễ

  52

  03.06.2021
  25 coin
 • Ch.33: Được cứu
  Ch.33: Được cứu

  37

  10.06.2021
  25 coin
 • Ch.34: Khó xử
  Ch.34: Khó xử

  29

  17.06.2021
  25 coin