Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 31.12.2021
Số chương hiện tại: 81
 • Ch.1: Ta là nam sủng Yêu tộc?

  6.599

  18.03.2021
 • Ch.2: Ngươi là chủ nhân của ta?

  5.966

  18.03.2021
 • Ch.3: Vừa động tay vừa động mỏ

  5.781

  18.03.2021
 • Ch.4: Rượu say loạn tính

  5.333

  18.03.2021
 • Ch.5: Món quà được dâng tận cửa

  5.124

  18.03.2021
 • Ch.6: Ngươi phải chịu trách nhiệm

  4.934

  18.03.2021
  EVENT
 • Ch.7: Thanh U

  4.174

  18.03.2021
  EVENT
 • Ch.8: Cắn một miếng

  3.832

  18.03.2021
  EVENT
 • Ch.9: Đệ nhất mỹ nhân của Tam giới

  3.602

  18.03.2021
  EVENT
 • Ch.10: Tắm chung?

  3.594

  18.03.2021
  EVENT
 • Ch.11: Chủ nhân bá đạo lại dính người

  3.290

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.12: Ta muốn về nhà

  2.847

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.13: Đế Giang ghen rồi

  2.765

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.14: Bị thương

  2.503

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.15: Đế Giang và Phượng Vương

  2.326

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.16: Chênh lệch độ tuổi

  2.395

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.17: Giữ lại

  2.326

  01.04.2021
  25 point
 • Ch.18: Ngươi về rồi

  2.352

  08.04.2021
  25 point
 • Ch.19: Bích Ô

  2.133

  15.04.2021
  25 point
 • Ch.20: Núi Phượng Minh

  2.130

  19.04.2021
  25 point
 • Ch.21: Quyển trục

  2.215

  20.04.2021
  25 point
 • Ch.22: Lưu Vân tiên nhân

  2.214

  21.04.2021
  25 point
 • Ch.23: Kết giới

  2.136

  22.04.2021
  25 point
 • Ch.24: Tiên sinh bí ẩn

  2.116

  23.04.2021
  25 point
 • Ch.25: Trong mơ

  2.177

  24.04.2021
  25 point
 • Ch.26: Tìm đường về

  2.081

  25.04.2021
  25 point
 • Ch.27: Kết giới của Thiên giới

  2.070

  29.04.2021
  25 point
 • Ch.28: Mục tiêu là suối Tinh Hà!

  2.087

  06.05.2021
  25 point
 • Ch.29: Nhớ cố nhân

  2.033

  13.05.2021
  25 point
 • Ch.30: Suối Tinh Hà

  1.954

  20.05.2021
  25 point
 • Ch.31: Bị phát hiện rồi

  2.045

  27.05.2021
  25 point
 • Ch.32: Gây khó dễ

  1.957

  03.06.2021
  25 point
 • Ch.33: Được cứu

  1.890

  10.06.2021
  25 point
 • Ch.34: Khó xử

  1.829

  17.06.2021
  25 point
 • Ch.35: Có thích hắn không?

  1.864

  24.06.2021
  25 point
 • Ch.36: Chải tóc

  1.894

  01.07.2021
  25 point
 • Ch.37: Bóng hình

  1.804

  08.07.2021
  25 point
 • Ch.38: Chớ nhìn

  1.696

  15.07.2021
  25 point
 • Ch.39: Quan truyền lời

  1.606

  22.07.2021
  25 point
 • Ch.40: Thẩm vấn

  1.495

  29.07.2021
  25 point
 • Ch.41: Nhân chứng?!

  1.470

  02.08.2021
  25 point
 • Ch.42: Phong Hình

  1.584

  02.08.2021
  25 point
 • Ch.43: Manh mối

  1.539

  02.08.2021
  25 point
 • Ch.44: Khó xử

  1.546

  02.08.2021
  25 point
 • Ch.45: Bôi thuốc

  1.516

  02.08.2021
  25 point
 • Ch.46: Kế thừa

  1.558

  05.08.2021
  25 point
 • Ch.47: Sừng rồng

  1.399

  12.08.2021
  25 point
 • Ch.48: Chợ cổ

  1.347

  19.08.2021
  25 point
 • Ch.49: Phục tùng

  1.343

  23.08.2021
  25 point
 • Ch.50: Bàn chuyện làm ăn

  1.268

  23.08.2021
  25 point