Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2T.3T.4T.5T.6T.7CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 20
 • Chương 1
  Chương 1

  260

  03.05.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  197

  03.05.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  181

  03.05.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  173

  03.05.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  161

  03.05.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  145

  03.05.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  136

  03.05.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  143

  03.05.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  102

  03.05.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  66

  03.05.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  4

  03.05.2021
  25 coin
 • Chương 12
  Chương 12

  3

  03.05.2021
  25 coin
 • Chương 13
  Chương 13

  3

  03.05.2021
  25 coin
 • Chương 14
  Chương 14

  4

  03.05.2021
  25 coin
 • Chương 15
  Chương 15

  3

  04.05.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  5

  05.05.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  5

  06.05.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  3

  07.05.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  2

  08.05.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20 UP

  3

  09.05.2021
  25 coin