Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua Truyện không áp dụng POINT
Số chương hiện tại: 37
 • Chương 1
  Chương 1

  6.259

  03.05.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  5.324

  03.05.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  4.889

  03.05.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  4.588

  03.05.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  3.985

  03.05.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  3.266

  03.05.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  2.949

  03.05.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  2.778

  03.05.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  2.618

  03.05.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  2.495

  03.05.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  2.361

  03.05.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  2.403

  03.05.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  2.423

  03.05.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  2.174

  03.05.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  2.165

  04.05.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  2.132

  05.05.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  2.059

  06.05.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  1.998

  07.05.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  1.991

  08.05.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  1.938

  09.05.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  1.994

  10.05.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  2.033

  17.05.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  1.932

  24.05.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  1.899

  31.05.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  1.794

  01.06.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  1.534

  02.06.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  1.383

  03.06.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  100

  04.06.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  84

  05.06.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  84

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  65

  07.06.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  64

  14.06.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  58

  21.06.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  67

  28.06.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  70

  05.07.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  55

  12.07.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  43

  19.07.2021
  25 coin