Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua Truyện không áp dụng POINTCập nhật chương mới mỗi 2 tuần
Số chương hiện tại: 50
 • Chương 1
  Chương 1

  12.193

  03.05.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  10.590

  03.05.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  9.809

  03.05.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  9.283

  03.05.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  7.957

  03.05.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  6.295

  03.05.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  5.607

  03.05.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  5.349

  03.05.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  5.065

  03.05.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  4.826

  03.05.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  4.504

  03.05.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  4.467

  03.05.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  4.562

  03.05.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  4.239

  03.05.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  4.210

  04.05.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  4.192

  05.05.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  4.059

  06.05.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  3.944

  07.05.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  3.965

  08.05.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  3.818

  09.05.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  3.872

  10.05.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  3.977

  17.05.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  3.812

  24.05.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  3.817

  31.05.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  3.716

  01.06.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  3.494

  02.06.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  3.782

  03.06.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  3.641

  04.06.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  3.653

  05.06.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  3.511

  06.06.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  3.302

  07.06.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  3.302

  14.06.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  2.992

  21.06.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  2.972

  28.06.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  2.848

  05.07.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  2.640

  12.07.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  2.564

  19.07.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  2.309

  26.07.2021
 • Chương 39
  Chương 39

  2.117

  02.08.2021
 • Chương 40
  Chương 40

  1.842

  09.08.2021
 • Chương 41
  Chương 41

  109

  16.08.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  74

  23.08.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  76

  30.08.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  74

  06.09.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  66

  13.09.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  54

  20.09.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  45

  27.09.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  28

  04.10.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  26

  11.10.2021
  25 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  25

  18.10.2021
  25 coin