Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 37
 • Chương 1
  Chương 1

  6.594

  21.03.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  5.433

  21.03.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  4.858

  21.03.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  4.549

  21.03.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  4.392

  21.03.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  3.715

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  3.378

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  3.034

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  2.757

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  2.572

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  2.257

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  2.194

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  2.156

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  2.114

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  2.021

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  2.057

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  2.179

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  2.388

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  2.415

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  2.421

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  2.396

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  2.264

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  2.265

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  2.233

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  2.106

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  1.917

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  1.681

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  199

  31.05.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  155

  31.05.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  143

  31.05.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  110

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  103

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  70

  20.06.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  72

  27.06.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  77

  04.07.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  77

  11.07.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  58

  18.07.2021
  25 coin