Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 51
 • Chương 1
  Chương 1

  14.547

  21.03.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  12.549

  21.03.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  11.484

  21.03.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  10.785

  21.03.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  10.449

  21.03.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  8.730

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  7.458

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  6.684

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  6.004

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  5.671

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  5.096

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  4.955

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  4.890

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  4.767

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  4.658

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  4.737

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  4.860

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  5.042

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  5.067

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  5.068

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  4.982

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  4.819

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  4.832

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  4.777

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  4.745

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  4.606

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  4.489

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  4.460

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  4.213

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  4.102

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  3.881

  06.06.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  3.749

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  3.503

  20.06.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  3.436

  27.06.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  3.263

  04.07.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  3.080

  11.07.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  2.872

  18.07.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  2.608

  25.07.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  2.497

  01.08.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  2.192

  08.08.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  1.560

  15.08.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  150

  22.08.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  163

  29.08.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  128

  05.09.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  155

  12.09.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  112

  19.09.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  98

  26.09.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  73

  03.10.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  61

  10.10.2021
  25 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  48

  17.10.2021
  25 coin