Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] HOÀN COIN TRUYỆN HOT
Số chương hiện tại: 19
 • Chương 1
  Chương 1

  483

  21.03.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  389

  21.03.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  359

  21.03.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  321

  21.03.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  334

  21.03.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  331

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  327

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  306

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  295

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  283

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  230

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  219

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  196

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  179

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  23

  21.03.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  16

  28.03.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  14

  04.04.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  18

  11.04.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  23

  18.04.2021
  25 coin