Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 47
 • Chương 1
  Chương 1

  646

  14.03.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  550

  14.03.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  523

  14.03.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  496

  14.03.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  471

  14.03.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  438

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  360

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  306

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  267

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  254

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  227

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  231

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  216

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  206

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  191

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  173

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  179

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  172

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  186

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  186

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  188

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  175

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  190

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  186

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  173

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  189

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  184

  06.06.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  184

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  178

  20.06.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  155

  27.06.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  147

  04.07.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  149

  11.07.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  138

  18.07.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  135

  25.07.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  119

  01.08.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  101

  08.08.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  96

  15.08.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  93

  22.08.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  81

  29.08.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  77

  05.09.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  73

  12.09.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  54

  19.09.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  4

  26.09.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  3

  03.10.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  3

  10.10.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  1

  17.10.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  1

  24.10.2021
  25 coin