Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 33
 • Chương 1
  Chương 1

  285

  14.03.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  241

  14.03.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  226

  14.03.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  215

  14.03.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  206

  14.03.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  172

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  158

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  131

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  112

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  107

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  95

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  101

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  93

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  86

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  78

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  62

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  68

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  71

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  84

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  82

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  90

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  79

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  87

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  83

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  74

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  86

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  75

  06.06.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  64

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  4

  20.06.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  3

  27.06.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  3

  04.07.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  4

  11.07.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  3

  18.07.2021
  25 coin