Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua Truyện không áp dụng POINT[EVENT] ĐỢI 3 TIẾNG LÀ FREE
Số chương hiện tại: 72
 • Chương 1
  Chương 1

  5.809

  08.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  3.068

  08.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  2.566

  08.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  2.388

  08.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  2.191

  08.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  2.831

  08.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  2.335

  08.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  2.073

  08.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  1.904

  08.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  1.944

  08.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  1.840

  08.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  1.873

  08.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  1.805

  08.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  1.865

  08.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  1.877

  08.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  1.775

  08.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  1.937

  08.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  1.844

  08.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  1.931

  08.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  1.924

  08.04.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  1.813

  08.04.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  1.772

  08.04.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  1.503

  08.04.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  1.564

  08.04.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  1.474

  08.04.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  1.361

  08.04.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  1.544

  08.04.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  1.373

  08.04.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  1.325

  08.04.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  1.345

  08.04.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  1.212

  18.04.2020
 • Chương 32
  Chương 32

  1.286

  25.04.2020
 • Chương 33
  Chương 33

  1.093

  02.05.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  947

  09.05.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  978

  16.05.2020
 • Chương 36
  Chương 36

  932

  23.05.2020
 • Chương 37
  Chương 37

  917

  30.05.2020
 • Chương 38
  Chương 38

  910

  06.06.2020
 • Chương 39
  Chương 39

  797

  13.06.2020
 • Chương 40
  Chương 40

  720

  20.06.2020
 • Chương 41
  Chương 41

  614

  27.06.2020
 • Chương 42
  Chương 42

  610

  04.07.2020
 • Chương 43
  Chương 43

  673

  11.07.2020
 • Chương 44
  Chương 44

  585

  18.07.2020
 • Chương 45
  Chương 45

  569

  25.07.2020
 • Chương 46
  Chương 46

  534

  01.08.2020
 • Chương 47
  Chương 47

  544

  08.08.2020
 • Chương 48
  Chương 48

  713

  15.08.2020
 • Chương 49
  Chương 49

  555

  22.08.2020
 • Chương 50
  Chương 50

  530

  29.08.2020
Tải ngay