Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua Truyện không áp dụng POINT
Số chương hiện tại: 83
 • Chương 1
  Chương 1

  11.067

  08.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  7.279

  08.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  6.363

  08.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  5.928

  08.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  5.467

  08.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  5.878

  08.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  5.104

  08.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  4.634

  08.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  4.314

  08.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  4.265

  08.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  3.764

  08.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  3.781

  08.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  3.631

  08.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  3.688

  08.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  3.700

  08.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  3.490

  08.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  3.695

  08.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  3.598

  08.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  3.752

  08.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  3.675

  08.04.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  3.527

  08.04.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  3.314

  08.04.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  2.924

  08.04.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  2.982

  08.04.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  2.861

  08.04.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  2.660

  08.04.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  2.876

  08.04.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  2.679

  08.04.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  2.645

  08.04.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  2.717

  08.04.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  2.521

  18.04.2020
 • Chương 32
  Chương 32

  2.629

  25.04.2020
 • Chương 33
  Chương 33

  2.402

  02.05.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  2.234

  09.05.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  2.265

  16.05.2020
 • Chương 36
  Chương 36

  2.211

  23.05.2020
 • Chương 37
  Chương 37

  2.198

  30.05.2020
 • Chương 38
  Chương 38

  2.219

  06.06.2020
 • Chương 39
  Chương 39

  2.022

  13.06.2020
 • Chương 40
  Chương 40

  1.907

  20.06.2020
 • Chương 41
  Chương 41

  1.740

  27.06.2020
 • Chương 42
  Chương 42

  1.693

  04.07.2020
 • Chương 43
  Chương 43

  1.880

  11.07.2020
 • Chương 44
  Chương 44

  1.727

  18.07.2020
 • Chương 45
  Chương 45

  1.663

  25.07.2020
 • Chương 46
  Chương 46

  1.645

  01.08.2020
 • Chương 47
  Chương 47

  1.646

  08.08.2020
 • Chương 48
  Chương 48

  1.991

  15.08.2020
 • Chương 49
  Chương 49

  1.735

  22.08.2020
 • Chương 50
  Chương 50

  1.727

  29.08.2020