Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua Truyện không áp dụng POINT
Số chương hiện tại: 95
 • Chương 1
  Chương 1

  21.657

  08.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  16.407

  08.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  14.920

  08.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  13.967

  08.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  13.066

  08.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  13.150

  08.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  12.027

  08.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  11.240

  08.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  10.615

  08.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  10.339

  08.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  8.890

  08.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  8.684

  08.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  8.341

  08.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  8.330

  08.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  8.260

  08.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  7.868

  08.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  8.102

  08.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  7.940

  08.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  8.109

  08.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  7.926

  08.04.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  7.599

  08.04.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  6.882

  08.04.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  6.234

  08.04.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  6.261

  08.04.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  6.027

  08.04.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  5.704

  08.04.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  5.981

  08.04.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  5.735

  08.04.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  5.631

  08.04.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  5.803

  08.04.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  5.491

  18.04.2020
 • Chương 32
  Chương 32

  5.665

  25.04.2020
 • Chương 33
  Chương 33

  5.404

  02.05.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  5.113

  09.05.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  5.161

  16.05.2020
 • Chương 36
  Chương 36

  5.131

  23.05.2020
 • Chương 37
  Chương 37

  5.116

  30.05.2020
 • Chương 38
  Chương 38

  5.016

  06.06.2020
 • Chương 39
  Chương 39

  4.678

  13.06.2020
 • Chương 40
  Chương 40

  4.511

  20.06.2020
 • Chương 41
  Chương 41

  4.187

  27.06.2020
 • Chương 42
  Chương 42

  4.086

  04.07.2020
 • Chương 43
  Chương 43

  4.412

  11.07.2020
 • Chương 44
  Chương 44

  4.150

  18.07.2020
 • Chương 45
  Chương 45

  4.040

  25.07.2020
 • Chương 46
  Chương 46

  4.035

  01.08.2020
 • Chương 47
  Chương 47

  4.046

  08.08.2020
 • Chương 48
  Chương 48

  4.624

  15.08.2020
 • Chương 49
  Chương 49

  4.217

  22.08.2020
 • Chương 50
  Chương 50

  4.270

  29.08.2020