Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 77
 • Chương 1

  7.776

  07.03.2021
 • Chương 2

  6.617

  07.03.2021
 • Chương 3

  6.070

  07.03.2021
 • Chương 4

  5.714

  07.03.2021
 • Chương 5

  5.408

  07.03.2021
 • Chương 6

  4.745

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 7

  3.570

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 8

  3.102

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 9

  3.010

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 10

  2.623

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 11

  2.463

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 12

  2.358

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 13

  2.286

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 14

  2.067

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 15

  1.996

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 16

  2.201

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 17

  1.876

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 18

  1.798

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 19

  1.806

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 20

  1.883

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 21

  1.861

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 22

  1.810

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 23

  2.276

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 24

  2.708

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 25

  2.000

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 26

  1.721

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 27

  1.673

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 28

  1.699

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 29

  1.648

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 30

  1.948

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 31

  1.714

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 32

  1.562

  24.05.2021
  25 point
 • Chương 33

  1.522

  25.05.2021
  25 point
 • Chương 34

  1.453

  26.05.2021
  25 point
 • Chương 35

  1.413

  27.05.2021
  25 point
 • Chương 36

  1.404

  28.05.2021
  25 point
 • Chương 37

  1.751

  29.05.2021
  25 point
 • Chương 38

  1.619

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 39

  1.379

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 40

  1.283

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 41

  1.190

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 42

  1.167

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 43

  1.129

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 44

  1.064

  06.06.2021
  25 point
 • Chương 45

  998

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 46

  951

  20.06.2021
  25 point
 • Chương 47

  934

  27.06.2021
  25 point
 • Chương 48

  993

  04.07.2021
  25 point
 • Chương 49

  906

  11.07.2021
  25 point
 • Chương 50

  896

  18.07.2021
  25 point