Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 29
 • Chương 1
  Chương 1

  418

  07.03.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  335

  07.03.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  294

  07.03.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  271

  07.03.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  260

  07.03.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  276

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  226

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  212

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  236

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  199

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  191

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  170

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  155

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  120

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  118

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  117

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  80

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  64

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  35

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  6

  07.03.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  12

  14.03.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  10

  21.03.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  7

  28.03.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  13

  04.04.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  10

  11.04.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  7

  18.04.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  4

  25.04.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  5

  02.05.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29 UP

  1

  09.05.2021
  25 coin