Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2T.3T.4T.5T.6T.7CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 15 chương miễn phí, đến 31.10.2021
Số chương hiện tại: 114
 • Ch.1: Vong phụ
  Ch.1: Vong phụ

  8.396

  04.03.2021
 • Ch.2: Nợ máu trả bằng máu
  Ch.2: Nợ máu trả bằng máu

  7.410

  04.03.2021
 • Ch.3: Quay trở về
  Ch.3: Quay trở về

  7.122

  04.03.2021
 • Ch.4: Cơ duyên gặp nhau
  Ch.4: Cơ duyên gặp nhau

  6.901

  04.03.2021
 • Ch.5: Kiếp này phải thay đổi vì chính mình
  Ch.5: Kiếp này phải thay đổi vì chính mình

  6.517

  04.03.2021
 • Ch.6: Ra oai phủ đầu
  Ch.6: Ra oai phủ đầu

  5.977

  04.03.2021
  EVENT
 • Ch.7: Đến Túy Hồng Lâu gặp lại giai nhân
  Ch.7: Đến Túy Hồng Lâu gặp lại giai nhân

  5.359

  04.03.2021
  EVENT
 • Ch.8: Mượn rượu bái sư
  Ch.8: Mượn rượu bái sư

  5.041

  04.03.2021
  EVENT
 • Ch.9: Huyền ưng tướng quân
  Ch.9: Huyền ưng tướng quân

  4.694

  04.03.2021
  EVENT
 • Ch.10: Ký ức về thiếu tướng quân
  Ch.10: Ký ức về thiếu tướng quân

  4.499

  04.03.2021
  EVENT
 • Ch.11: Bạch liên hoa
  Ch.11: Bạch liên hoa

  4.051

  04.03.2021
  EVENT
 • Ch.12: Trò chuyện bên rừng trúc
  Ch.12: Trò chuyện bên rừng trúc

  3.790

  04.03.2021
  EVENT
 • Ch.13: Nói dối
  Ch.13: Nói dối

  3.486

  04.03.2021
  EVENT
 • Ch.14: Bắt gặp gian tình
  Ch.14: Bắt gặp gian tình

  3.453

  04.03.2021
  EVENT
 • Ch.15: Mưu kế
  Ch.15: Mưu kế

  3.283

  04.03.2021
  EVENT
 • Ch.16: Hạ độc
  Ch.16: Hạ độc

  3.153

  11.03.2021
  EVENT
 • Ch.17: Trở mặt
  Ch.17: Trở mặt

  3.226

  18.03.2021
  EVENT
 • Ch.18: Đối đầu
  Ch.18: Đối đầu

  3.183

  25.03.2021
  EVENT
 • Ch.19: Vẻ mặt anh tuấn
  Ch.19: Vẻ mặt anh tuấn

  3.147

  01.04.2021
  EVENT
 • Ch.20: Mưa gió nổi lên
  Ch.20: Mưa gió nổi lên

  3.090

  08.04.2021
  EVENT
 • Ch.21: Thăng chức
  Ch.21: Thăng chức

  2.840

  15.04.2021
  25 point
 • Ch.22: Âm mưu tại hoa viên
  Ch.22: Âm mưu tại hoa viên

  2.569

  22.04.2021
  25 point
 • Ch.23: Bình thê
  Ch.23: Bình thê

  2.344

  27.04.2021
  25 point
 • Ch.24: Không nhẫn nhịn
  Ch.24: Không nhẫn nhịn

  2.326

  29.04.2021
  25 point
 • Ch.25: Chỉ được làm thiếp
  Ch.25: Chỉ được làm thiếp

  2.284

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.26: Giành lấy tất cả
  Ch.26: Giành lấy tất cả

  2.160

  04.05.2021
  25 point
 • Ch.27: Từ biệt
  Ch.27: Từ biệt

  2.127

  06.05.2021
  25 point
 • Ch.28: Bổn phận của thiếp thất
  Ch.28: Bổn phận của thiếp thất

  2.106

  08.05.2021
  25 point
 • Ch.29: Không muốn gả vào Bành gia
  Ch.29: Không muốn gả vào Bành gia

  2.062

  11.05.2021
  25 point
 • Ch.30: Phu quân trong mộng
  Ch.30: Phu quân trong mộng

  2.078

  13.05.2021
  25 point
 • Ch.31: Phong thái của đích nữ
  Ch.31: Phong thái của đích nữ

  2.003

  15.05.2021
  25 point
 • Ch.32: Tài đức vẹn toàn
  Ch.32: Tài đức vẹn toàn

  2.076

  18.05.2021
  25 point
 • Ch.33: Y nữ to gan
  Ch.33: Y nữ to gan

  1.994

  20.05.2021
  25 point
 • Ch.34: Nổi danh ở kinh thành
  Ch.34: Nổi danh ở kinh thành

  1.971

  22.05.2021
  25 point
 • Ch.35: Người trong mộng
  Ch.35: Người trong mộng

  1.939

  25.05.2021
  25 point
 • Ch.36: Thiếp thất có thai
  Ch.36: Thiếp thất có thai

  1.956

  27.05.2021
  25 point
 • Ch.37: Tiểu nhân đắc ý
  Ch.37: Tiểu nhân đắc ý

  1.859

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.38: Hồng môn yến
  Ch.38: Hồng môn yến

  1.862

  01.06.2021
  25 point
 • Ch.39: Tự gây nghiệp
  Ch.39: Tự gây nghiệp

  1.913

  03.06.2021
  25 point
 • Ch.40: Đuổi khỏi nhà
  Ch.40: Đuổi khỏi nhà

  1.833

  05.06.2021
  25 point
 • Ch.41: Gặp nạn
  Ch.41: Gặp nạn

  1.836

  08.06.2021
  25 point
 • Ch.42: Giải cứu hồng nhan
  Ch.42: Giải cứu hồng nhan

  1.879

  10.06.2021
  25 point
 • Ch.43: Dưới ánh trăng
  Ch.43: Dưới ánh trăng

  1.853

  12.06.2021
  25 point
 • Ch.44: Dựa dẫm vào thiếu tướng quân
  Ch.44: Dựa dẫm vào thiếu tướng quân

  1.833

  15.06.2021
  25 point
 • Ch.45: Nô bộc thân cận của thiếu tướng quân
  Ch.45: Nô bộc thân cận của thiếu tướng quân

  1.747

  17.06.2021
  25 point
 • Ch.46: Khả năng y thuật
  Ch.46: Khả năng y thuật

  1.756

  19.06.2021
  25 point
 • Ch.47: Ngươi là Tô Anh?
  Ch.47: Ngươi là Tô Anh?

  1.797

  22.06.2021
  25 point
 • Ch.48: Móc ngoéo
  Ch.48: Móc ngoéo

  1.687

  24.06.2021
  25 point
 • Ch.49: Nhất ngôn cửu đỉnh
  Ch.49: Nhất ngôn cửu đỉnh

  1.677

  26.06.2021
  25 point
 • Ch.50: Chuyện gia can
  Ch.50: Chuyện gia can

  1.648

  29.06.2021
  25 point