Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 22
 • Ch.1: Vong phụ
  Ch.1: Vong phụ

  139

  04.03.2021
 • Ch.2: Nợ máu trả bằng máu
  Ch.2: Nợ máu trả bằng máu

  124

  04.03.2021
 • Ch.3: Quay trở về
  Ch.3: Quay trở về

  121

  04.03.2021
 • Ch.4: Cơ duyên gặp nhau
  Ch.4: Cơ duyên gặp nhau

  129

  04.03.2021
 • Ch.5: Kiếp này phải thay đổi vì chính mình
  Ch.5: Kiếp này phải thay đổi vì chính mình

  109

  04.03.2021
 • Ch.6: Ra oai phủ đầu
  Ch.6: Ra oai phủ đầu

  113

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.7: Đến Túy Hồng Lâu gặp lại giai nhân
  Ch.7: Đến Túy Hồng Lâu gặp lại giai nhân

  117

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.8: Mượn rượu bái sư
  Ch.8: Mượn rượu bái sư

  106

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.9: Huyền ưng tướng quân
  Ch.9: Huyền ưng tướng quân

  106

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.10: Ký ức về thiếu tướng quân
  Ch.10: Ký ức về thiếu tướng quân

  109

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.11: Bạch liên hoa
  Ch.11: Bạch liên hoa

  110

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.12: Trò chuyện bên rừng trúc
  Ch.12: Trò chuyện bên rừng trúc

  90

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.13: Nói dối
  Ch.13: Nói dối

  69

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.14: Bắt gặp gian tình
  Ch.14: Bắt gặp gian tình

  72

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.15: Mưu kế
  Ch.15: Mưu kế

  65

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.16: Hạ độc
  Ch.16: Hạ độc

  50

  11.03.2021
  25 point
 • Ch.17: Trở mặt
  Ch.17: Trở mặt

  41

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.18: Đối đầu
  Ch.18: Đối đầu

  5

  25.03.2021
  25 coin
 • Ch.19: Vẻ mặt anh tuấn
  Ch.19: Vẻ mặt anh tuấn

  4

  01.04.2021
  25 coin
 • Ch.20: Mưa gió nổi lên
  Ch.20: Mưa gió nổi lên

  2

  08.04.2021
  25 coin
 • Ch.21: Thăng chức
  Ch.21: Thăng chức

  3

  15.04.2021
  25 coin
 • Ch.22: Âm mưu tại hoa viên
  Ch.22: Âm mưu tại hoa viên

  2

  22.04.2021
  25 coin