Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 30
 • Ch.1: Buổi sáng
  Ch.1: Buổi sáng

  153

  06.03.2021
 • Ch.2: Yako
  Ch.2: Yako

  108

  06.03.2021
 • Ch.3: Cơm trưa
  Ch.3: Cơm trưa

  103

  06.03.2021
 • Ch.4: Nobuyuki
  Ch.4: Nobuyuki

  96

  06.03.2021
 • Ch.5: Chuyện năm ngoái (1)
  Ch.5: Chuyện năm ngoái (1)

  96

  06.03.2021
 • Ch.6: Chuyện năm ngoái (2)
  Ch.6: Chuyện năm ngoái (2)

  91

  06.03.2021
  25 point
 • Ch.7: Chuyện năm ngoái (3)
  Ch.7: Chuyện năm ngoái (3)

  84

  06.03.2021
  25 point
 • Ch.8: Chuyện năm ngoái (4)
  Ch.8: Chuyện năm ngoái (4)

  70

  06.03.2021
  25 point
 • Ch.9: Câu hỏi
  Ch.9: Câu hỏi

  59

  06.03.2021
  25 point
 • Ch.10: Bí mật hội chị em
  Ch.10: Bí mật hội chị em

  59

  06.03.2021
  25 point
 • Ch.11: Nguyên cớ (1)
  Ch.11: Nguyên cớ (1)

  51

  06.03.2021
  25 point
 • Ch.12: Nguyên cớ (2)
  Ch.12: Nguyên cớ (2)

  46

  06.03.2021
  25 point
 • Ch.13: Chiếc dù
  Ch.13: Chiếc dù

  41

  06.03.2021
  25 point
 • Ch.14: Phiền phức
  Ch.14: Phiền phức

  45

  06.03.2021
  25 point
 • Ch.15: Muốn trốn việc
  Ch.15: Muốn trốn việc

  36

  06.03.2021
  25 point
 • Ch.16: Tôi hiểu rồi
  Ch.16: Tôi hiểu rồi

  38

  13.03.2021
  25 point
 • Ch.17: Anh tới rồi
  Ch.17: Anh tới rồi

  37

  20.03.2021
  25 point
 • Ch.18: Hai người
  Ch.18: Hai người

  38

  27.03.2021
  25 point
 • Ch.19: Tấm vải trắng (1)
  Ch.19: Tấm vải trắng (1)

  41

  03.04.2021
  25 point
 • Ch.20: Tấm vải trắng (2)
  Ch.20: Tấm vải trắng (2)

  42

  10.04.2021
  25 point
 • Ch.21: Tấm vải trắng (3)
  Ch.21: Tấm vải trắng (3)

  44

  17.04.2021
  25 point
 • Ch.22: Tấm vải trắng (4)
  Ch.22: Tấm vải trắng (4)

  49

  24.04.2021
  25 point
 • Ch.23: Hồi phục
  Ch.23: Hồi phục

  44

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.24: Biển và công tác (1)
  Ch.24: Biển và công tác (1)

  38

  08.05.2021
  25 point
 • Ch.25: Biển và công tác (2)
  Ch.25: Biển và công tác (2)

  24

  15.05.2021
  25 point
 • Ch.26: Biển và công tác (3)
  Ch.26: Biển và công tác (3)

  2

  22.05.2021
  25 coin
 • Ch.27: Biển và công tác (4)
  Ch.27: Biển và công tác (4)

  1

  29.05.2021
  25 coin
 • Ch.28: Biển và công tác (5)
  Ch.28: Biển và công tác (5)

  1

  05.06.2021
  25 coin
 • Ch.29: Biển và công tác (6)
  Ch.29: Biển và công tác (6)

  2

  12.06.2021
  25 coin
 • Ch.30: Biển và công tác (7)
  Ch.30: Biển và công tác (7) UP

  1

  19.06.2021
  25 coin