Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 30
 • Chương 1
  Chương 1

  325

  28.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  231

  28.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  201

  28.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  198

  28.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  186

  28.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  157

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  152

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  141

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  135

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  130

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  121

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  105

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  114

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  112

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  103

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  108

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  101

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  97

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  91

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  114

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  122

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  123

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  120

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  115

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  102

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  5

  16.05.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  4

  23.05.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  0

  30.05.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  1

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  2

  13.06.2021
  25 coin