Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 67
 • Chương 1

  2.458

  28.02.2021
 • Chương 2

  1.935

  28.02.2021
 • Chương 3

  1.737

  28.02.2021
 • Chương 4

  1.570

  28.02.2021
 • Chương 5

  1.500

  28.02.2021
 • Chương 6

  1.337

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 7

  1.153

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 8

  1.078

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 9

  1.000

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 10

  957

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 11

  897

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 12

  773

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 13

  717

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 14

  701

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 15

  646

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 16

  628

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 17

  594

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 18

  597

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 19

  569

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 20

  577

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 21

  571

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 22

  560

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 23

  560

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 24

  555

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 25

  552

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 26

  542

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 27

  585

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 28

  529

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 29

  502

  06.06.2021
  25 point
 • Chương 30

  495

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 31

  451

  20.06.2021
  25 point
 • Chương 32

  449

  21.06.2021
  25 point
 • Chương 33

  434

  21.06.2021
  25 point
 • Chương 34

  428

  21.06.2021
  25 point
 • Chương 35

  412

  21.06.2021
  25 point
 • Chương 36

  408

  21.06.2021
  25 point
 • Chương 37

  372

  27.06.2021
  25 point
 • Chương 38

  372

  04.07.2021
  25 point
 • Chương 39

  357

  11.07.2021
  25 point
 • Chương 40

  334

  18.07.2021
  25 point
 • Chương 41

  324

  25.07.2021
  25 point
 • Chương 42

  296

  01.08.2021
  25 point
 • Chương 43

  296

  08.08.2021
  25 point
 • Chương 44

  292

  15.08.2021
  25 point
 • Chương 45

  279

  22.08.2021
  25 point
 • Chương 46

  267

  29.08.2021
  25 point
 • Chương 47

  235

  05.09.2021
  25 point
 • Chương 48

  223

  12.09.2021
  25 point
 • Chương 49

  219

  19.09.2021
  25 point
 • Chương 50

  229

  26.09.2021
  25 point