Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 70
 • Chương 1
  Chương 1

  9.006

  26.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  7.705

  26.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  7.286

  26.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  6.809

  26.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  6.332

  26.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  5.693

  26.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  5.501

  26.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  5.295

  26.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  5.087

  26.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  5.117

  26.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  4.484

  26.02.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  3.799

  26.02.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  3.685

  26.02.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  3.607

  26.02.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  3.463

  26.02.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  3.418

  26.02.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  3.214

  26.02.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  3.139

  26.02.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  3.155

  26.02.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  3.111

  26.02.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  3.033

  05.03.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  3.015

  08.03.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  2.879

  08.03.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  2.942

  08.03.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  2.832

  08.03.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  3.022

  08.03.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  3.176

  12.03.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  3.139

  19.03.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  3.157

  26.03.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  3.140

  02.04.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  3.213

  09.04.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  3.074

  16.04.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  3.017

  19.04.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  3.002

  20.04.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  2.758

  21.04.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  2.686

  22.04.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  2.567

  23.04.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  2.514

  24.04.2021
 • Chương 39
  Chương 39

  2.338

  25.04.2021
 • Chương 40
  Chương 40

  2.240

  30.04.2021
 • Chương 41
  Chương 41

  2.135

  30.04.2021
 • Chương 42
  Chương 42

  2.104

  30.04.2021
 • Chương 43
  Chương 43

  1.967

  30.04.2021
 • Chương 44
  Chương 44

  1.879

  30.04.2021
 • Chương 45
  Chương 45

  1.894

  30.04.2021
 • Chương 46
  Chương 46

  1.743

  07.05.2021
 • Chương 47
  Chương 47

  1.619

  14.05.2021
 • Chương 48
  Chương 48

  1.469

  21.05.2021
 • Chương 49
  Chương 49

  1.319

  28.05.2021
 • Chương 50
  Chương 50

  1.028

  04.06.2021