Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2T.3T.4T.5T.6T.7CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT[EVENT] MỖI NGÀY 1 CHƯƠNG
Số chương hiện tại: 38
 • Chương 1
  Chương 1

  546

  26.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  460

  26.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  451

  26.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  434

  26.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  413

  26.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  392

  26.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  387

  26.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  392

  26.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  357

  26.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  397

  26.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  369

  26.02.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  306

  26.02.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  292

  26.02.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  297

  26.02.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  256

  26.02.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  246

  26.02.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  189

  26.02.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  168

  26.02.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  156

  26.02.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  144

  26.02.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  127

  05.03.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  100

  08.03.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  25

  08.03.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  29

  08.03.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  28

  08.03.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  25

  08.03.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  25

  12.03.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  17

  19.03.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  18

  26.03.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  20

  02.04.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  26

  09.04.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  14

  16.04.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  13

  19.04.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  12

  20.04.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  10

  21.04.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  14

  22.04.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37 UP

  9

  23.04.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38 UP

  1

  24.04.2021
  25 coin