Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 39
 • Chương 1
  Chương 1

  270

  22.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  214

  22.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  204

  22.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  196

  22.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  187

  22.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  170

  22.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  174

  22.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  159

  22.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  150

  22.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  151

  22.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  122

  22.02.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  112

  22.02.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  103

  22.02.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  85

  22.02.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  81

  22.02.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  73

  01.03.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  60

  08.03.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  51

  15.03.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  56

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  53

  29.03.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  45

  05.04.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  44

  12.04.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  41

  19.04.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  46

  26.04.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  43

  26.04.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  44

  03.05.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  37

  03.05.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  44

  10.05.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  37

  10.05.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  42

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  32

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  33

  24.05.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  22

  24.05.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  22

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  2

  31.05.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  2

  07.06.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  2

  07.06.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  1

  14.06.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  1

  14.06.2021
  25 coin