Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 73
 • Chương 1
  Chương 1

  7.458

  20.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  6.193

  20.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  5.596

  20.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  5.312

  20.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  5.074

  20.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  4.809

  20.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  4.605

  20.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  4.455

  20.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  4.399

  20.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  4.235

  20.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  3.823

  20.02.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  3.227

  20.02.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  3.035

  20.02.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  2.825

  20.02.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  2.873

  20.02.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  2.744

  20.02.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  2.680

  20.02.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  2.678

  20.02.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  2.590

  20.02.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  2.795

  20.02.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  2.547

  27.02.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  2.440

  06.03.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  2.499

  08.03.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  2.324

  08.03.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  2.316

  08.03.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  2.198

  08.03.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  2.197

  08.03.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  2.149

  13.03.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  2.127

  20.03.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  2.070

  27.03.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  2.033

  03.04.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  2.056

  10.04.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  2.090

  17.04.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  2.083

  24.04.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  2.197

  26.04.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  2.207

  27.04.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  2.322

  28.04.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  2.387

  29.04.2021
 • Chương 39
  Chương 39

  2.318

  30.04.2021
 • Chương 40
  Chương 40

  2.201

  01.05.2021
 • Chương 41
  Chương 41

  2.129

  02.05.2021
 • Chương 42
  Chương 42

  2.153

  03.05.2021
 • Chương 43
  Chương 43

  2.076

  04.05.2021
 • Chương 44
  Chương 44

  2.048

  04.05.2021
 • Chương 45
  Chương 45

  1.979

  05.05.2021
 • Chương 46
  Chương 46

  1.861

  06.05.2021
 • Chương 47
  Chương 47

  1.829

  07.05.2021
 • Chương 48
  Chương 48

  1.728

  08.05.2021
 • Chương 49
  Chương 49

  1.676

  09.05.2021
 • Chương 50
  Chương 50

  1.573

  15.05.2021