Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 33
 • Chương 1
  Chương 1

  447

  20.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  383

  20.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  373

  20.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  362

  20.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  355

  20.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  369

  20.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  363

  20.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  359

  20.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  359

  20.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  343

  20.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  329

  20.02.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  288

  20.02.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  280

  20.02.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  250

  20.02.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  248

  20.02.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  217

  20.02.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  196

  20.02.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  192

  20.02.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  27

  20.02.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  35

  20.02.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  22

  27.02.2021
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  23

  06.03.2021
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  18

  08.03.2021
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  17

  08.03.2021
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  19

  08.03.2021
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  13

  08.03.2021
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  18

  08.03.2021
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  17

  13.03.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  17

  20.03.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  15

  27.03.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  14

  03.04.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  15

  10.04.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  11

  17.04.2021
  25 coin