Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 24
 • Ch.1: Tình yêu là điều bất ngờ
  Ch.1: Tình yêu là điều bất ngờ

  95

  19.02.2021
 • Ch.2: Muốn tiếp cận
  Ch.2: Muốn tiếp cận

  76

  19.02.2021
 • Ch.3: Vì đôi bên
  Ch.3: Vì đôi bên

  73

  19.02.2021
 • Ch.4: Chồng chất
  Ch.4: Chồng chất

  68

  19.02.2021
 • Ch.5: Hỏng hết cả rồi!
  Ch.5: Hỏng hết cả rồi!

  72

  19.02.2021
 • Ch.6: Chuyện thừa thãi
  Ch.6: Chuyện thừa thãi

  68

  19.02.2021
  25 point
 • Ch.7: Vật ưa thích
  Ch.7: Vật ưa thích

  54

  19.02.2021
  25 point
 • Ch.8: Tiến bước một chút
  Ch.8: Tiến bước một chút

  59

  19.02.2021
  25 point
 • Ch.9: Ngẫu nhiên
  Ch.9: Ngẫu nhiên

  53

  19.02.2021
  25 point
 • Ch.10: Học sinh chuyển trường
  Ch.10: Học sinh chuyển trường

  48

  19.02.2021
  25 point
 • Ch.11: Tấm lưng khác
  Ch.11: Tấm lưng khác

  40

  19.02.2021
  25 point
 • Ch.12: Hiểu thêm một chút
  Ch.12: Hiểu thêm một chút

  35

  19.02.2021
  25 point
 • Ch.13: Dao động
  Ch.13: Dao động

  29

  19.02.2021
  25 point
 • Ch.14: Lý giải và tiến triển
  Ch.14: Lý giải và tiến triển

  24

  19.02.2021
  25 point
 • Ch.15: Tai nạn
  Ch.15: Tai nạn

  26

  19.02.2021
  25 point
 • Ch.16: Tức
  Ch.16: Tức

  19

  26.02.2021
  25 point
 • Ch.17: Mùa xuân đến rồi
  Ch.17: Mùa xuân đến rồi

  12

  05.03.2021
  25 point
 • Ch.18: Nhẫn
  Ch.18: Nhẫn

  11

  12.03.2021
  25 point
 • Ch.19: Nghe kề bên tai
  Ch.19: Nghe kề bên tai

  5

  19.03.2021
  25 point
 • Ch.20: Lời hứa của cả hai
  Ch.20: Lời hứa của cả hai

  0

  26.03.2021
  25 coin
 • Ch.21: Chuyện giấu giếm
  Ch.21: Chuyện giấu giếm

  0

  02.04.2021
  25 coin
 • Ch.22: Cơ hội
  Ch.22: Cơ hội

  0

  09.04.2021
  25 coin
 • Ch.23: Lặp lại
  Ch.23: Lặp lại

  0

  16.04.2021
  25 coin
 • Ch.24: Hối hận
  Ch.24: Hối hận UP

  0

  23.04.2021
  25 coin