Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 48
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  163

  09.04.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  130

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  115

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  117

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  97

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  93

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  83

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  86

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  82

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  84

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  91

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  88

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  86

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 13
  Chương 13

  80

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 14
  Chương 14

  77

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 15
  Chương 15

  66

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 16
  Chương 16

  70

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 17
  Chương 17

  68

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 18
  Chương 18

  71

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 19
  Chương 19

  61

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 20
  Chương 20

  62

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 21
  Chương 21

  52

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  63

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  64

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  52

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  51

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  41

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  44

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  41

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  51

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  48

  01.05.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  46

  08.05.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  55

  15.05.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  22

  22.05.2020
  20 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  22

  29.05.2020
  20 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  20

  05.06.2020
  20 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  20

  12.06.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  22

  19.06.2020
  20 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  17

  26.06.2020
  20 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  13

  03.07.2020
  20 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  12

  10.07.2020
  20 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  14

  17.07.2020
  20 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  5

  24.07.2020
  20 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  7

  31.07.2020
  20 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  6

  07.08.2020
  20 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  5

  14.08.2020
  20 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  8

  21.08.2020
  20 coin
 • Chương cuối: Epilogue
  Chương cuối: Epilogue

  11

  28.08.2020
  20 coin