Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 48
 • Chương mở đầu

  1.388

  09.04.2020
 • Chương 1

  1.230

  09.04.2020
 • Chương 2

  1.105

  09.04.2020
 • Chương 3

  976

  09.04.2020
 • Chương 4

  864

  09.04.2020
 • Chương 5

  762

  09.04.2020
 • Chương 6

  674

  09.04.2020
 • Chương 7

  651

  09.04.2020
 • Chương 8

  613

  09.04.2020
 • Chương 9

  614

  09.04.2020
 • Chương 10

  602

  09.04.2020
 • Chương 11

  578

  09.04.2020
 • Chương 12

  724

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 13

  484

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 14

  383

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 15

  327

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 16

  308

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 17

  297

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 18

  278

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 19

  273

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 20

  260

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 21

  257

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 22

  254

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 23

  266

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 24

  238

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 25

  225

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 26

  219

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 27

  243

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 28

  207

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 29

  230

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 30

  233

  01.05.2020
  20 point
 • Chương 31

  251

  08.05.2020
  20 point
 • Chương 32

  337

  15.05.2020
  20 point
 • Chương 33

  58

  22.05.2020
  20 coin
 • Chương 34

  54

  29.05.2020
  20 coin
 • Chương 35

  49

  05.06.2020
  20 coin
 • Chương 36

  47

  12.06.2020
  20 coin
 • Chương 37

  48

  19.06.2020
  20 coin
 • Chương 38

  41

  26.06.2020
  20 coin
 • Chương 39

  39

  03.07.2020
  20 coin
 • Chương 40

  35

  10.07.2020
  20 coin
 • Chương 41

  36

  17.07.2020
  20 coin
 • Chương 42

  29

  24.07.2020
  20 coin
 • Chương 43

  28

  31.07.2020
  20 coin
 • Chương 44

  27

  07.08.2020
  20 coin
 • Chương 45

  27

  14.08.2020
  20 coin
 • Chương 46

  31

  21.08.2020
  20 coin
 • Chương cuối: Epilogue

  47

  28.08.2020
  20 coin