Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 48
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  95

  09.04.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  75

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  65

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  71

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  57

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  60

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  52

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  53

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  50

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  51

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  59

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  54

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  52

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 13
  Chương 13

  50

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 14
  Chương 14

  51

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 15
  Chương 15

  41

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 16
  Chương 16

  44

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 17
  Chương 17

  41

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 18
  Chương 18

  43

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 19
  Chương 19

  39

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 20
  Chương 20

  41

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 21
  Chương 21

  34

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  39

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  43

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  29

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  31

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  27

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  26

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  26

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  29

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  27

  01.05.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  28

  08.05.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  29

  15.05.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  19

  22.05.2020
  20 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  19

  29.05.2020
  20 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  16

  05.06.2020
  20 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  16

  12.06.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  17

  19.06.2020
  20 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  15

  26.06.2020
  20 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  11

  03.07.2020
  20 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  10

  10.07.2020
  20 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  12

  17.07.2020
  20 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  4

  24.07.2020
  20 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  7

  31.07.2020
  20 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  6

  07.08.2020
  20 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  5

  14.08.2020
  20 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  7

  21.08.2020
  20 coin
 • Chương cuối: Epilogue
  Chương cuối: Epilogue

  9

  28.08.2020
  20 coin
Tải ngay